Брой 113 (623), 17-06-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

Евростат: Дефлацията през май в България се увеличава


През месец май в страната е отчетено увеличение на дефлацията на месечна база. Тя се равнява на 1,8% в сравнение с 1,3% през април. Това сочат публикуваните вчера данни на Европейската статистическа служба - Евростат.

През същия месец на миналата година инфлацията в страната е в размер на 1%. Данните на Евростат сочат, че средните стойности на показателя за последните 12 месеца са отрицателни – минус 1%.

В еврозоната е отчетена годишна инфлация от 0,5% през май, по-ниско спрямо 0,7% месец по-рано. Година по-рано нивото на показателя е 1,4 на сто. В Европейския съюз инфлацията е в размер на 0,6% през май, което е по-малко в сравнение с 0,8 на сто през април. Година по-рано нейното ниво е 1,6%.

През петия месец от годината дефлация се наблюдава единствено в Гърция, България, Португалия и Кипър. Най-високи нива на инфлация пък са отчетени в Австрия, Луксембург и Румъния. В сравнение с април 2014 г., годишната инфлация пада в 16 страни-членки, остава стабилна в 4 и се повишава в 7 държави.

Най-голямо влияние върху покачването на цените оказват тютюневите изделия, ресторантите и кафетата – 0,08%, електричеството – 0,07%, докато зеленчуците (-0,13%), телекомуникациите (-0,11%) и плодовете (-0,07%) са основните фактори за понижението на инфлацията.

НОВИНИ ОТ БТПП
Днес се проведе Общо събрание на БТПП
Цветан Симеонов е преизбран за председател на Управителния съвет Още
Български бизнес форум в Будапеща
Традиционно добро сътрудничество на БТПП с партньорски организации в Унгария Още
GS1 обнови стандартите си за следeне на продукти в реално време
Ползите включват подобрена проследимост на продуктите, повишена сигурност на веригата за доставки, спазване на нормативната уредба и оперативна съвместимост Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Семинар в Стара Загора на тема „Актуални изисквания към фирмите - производители и вносители на опаковани стоки”
Ново екологично законодателство в областта на опаковките и отпадъците от опаковки, начини за освобождаване от заплащане на продуктова такса... Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Евростат: Дефлацията през май в България се увеличава
Наблюдава се дефлация още в 3 държави от ЕС - Гърция, Португалия и Кипър Още
ПАЗАР НА ТРУДА
Бизнесът е оптимистично настроен за броя на наетите през следващите 12 месеца
Социологическо проучване сред 1680 фирми в цялата страна Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Международни изложби, организирани от ITE Uzbekistan през 2014/2015 г.
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Нов европейски паспорт на уменията в областта на хотелиерството и ресторантьорството
Паспортът е достъпен на Европейския портал за професионална мобилност EURES на всички официални езици на ЕС Още