Брой 79 (1091), 22-04-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Общо събрание на Българо-ливанския бизнес съвет при БТПП

Проведе се Общо събрание на Българо-ливанския бизнес съвет (БЛБС) при БТПП. При откриването на събранието председателят на БТПП Цветан Симеонов отбеляза цялостната подкрепа на Палатата за активизирането и подновяването на дейността на смесения бизнес съвет. Симеонов подчерта желанието на Палатата да се даде нова енергия на бизнес връзките между България и Ливан.

Н.Пр. Сузан Музи, Посолство на Ливан в София, изказа увереност, че сътрудничеството между България и Ливан ще даде реални резултати и приветства възобновяването на дейността на БЛБС.

Модератор на Общото събрание бе Васил Тодоров, главен секретар на БТПП. В своето изказване той сподели, че в предходна среща с инициатори за възобновяването на БЛБС са участвали достатъчно представителна група бизнесмени със сериозни намерения за по-активна дейност на БЛБС. Те са изпълнили своя ангажимент за намирането на достатъчен брой компании с интереси в Ливан и подновяване дейността на съвета.

С пълно мнозинство общото събрание реши да бъде променено името на сдружението - старото Българо-ливански бизнес клуб се заменя с Българо-ливански бизнес съвет при БТПП. Приет бе  правилник на съвета.

Събранието избра ново ръководство на съвета в състав:

  • Мохамад Хамиди Сакър (СБЛ ГРУП ООД) - председател  на БЛБС
  • Мазен Фарак (ICE WATCH) – заместник-председател
  • Саад Ал-Балбаки (Coin Blue) – заместник-председател
  • Светослав Богалински (Хоризонт Инвест ООД) – заместник-председател 
  • Гасан Насър (Communica) – връзки с обществеността на БЛБС
  • Недим Генджев (АВС ТУРС ООД) – секретар на БЛБС.

Събранието обсъди и прие програмата за 2016 г. Първата, най-близка задача е  оказване пълно съдействие и активно участие на членовете на БЛБС в реализацията на  предстоящото посещение в София на ливанска бизнес делегация на 25 април.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП продължава да работи по проект East Invest II
Поредни семинари бяха проведени съвместно с Грузинската винена асоциация Още
Общо събрание на Българо-ливанския бизнес съвет при БТПП
Ново ръководство на съвета и програма за 2016 г. Още
Българска асоциация каучукова промишленост обелязва 10 години от създаването си
Обединяване усилията на научните, производствените и търговските организации от бранша – сред приоритетите на асоциацията Още
Сътрудничество с Висше франкофонско училище по администрация и мениджмънт
Професионалното образование и обучението по предприемачество – потенциални сфери за партньорство Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена палата – Враца представи проект "Трансграничен аудио пътеводител"
По Програма Interreg V – Румъния-България Още
БИЗНЕС СРЕДА
Законодателни мерки срещу кражбите на фирми бяха обсъдени от Националния икономически съвет
Изменение в Търговския закон предвижда да се извършват допълнителни действия при прехвърляне на предприятие с цел превенция на злоупотреби Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за концесиите
Предвижда отменяне на действащите Закон за концесиите и Закон за публично-частно партньорство Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Проектите по схема „Ново работно място“ ще се оценяват до 28 април
Към настоящия момент се обобщават резултатите от оценката Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Ролята на стандартите за медицински изделия за осигуряване на качествено лечение
ISO 13485:2016 определя изискванията за системата за управление на качеството - специфични за сектора Още