Брой 79 (1091), 22-04-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Българска асоциация каучукова промишленост обелязва 10 години от създаването си


На среща в БТПП, инж. Славка Стефчева, председател на Българска асоциация каучукова промишленост (БАКП), представи пред ръководството на Палатата целите и дейностите на Асоциацията. Обсъдени бяха възможностите за по-тясно сътрудничество между двете организации и за оказване на съдействие от Палатата за установяване на контакти и сътрудничество между БАКП и други организации и партньори от страната и чужбина, с цел разширяване на експортните възможности за членовете на асоциацията  и търсене на нови пазари за реализация на продукцията им.

БАКП е създадена през 2006 г. от професионалисти в бранша, между които водещи производители, вносители и търговци на суровини и материали и представители на Химико-технологичния и металургичен университет в София и Университет проф. Асен Златаров - Бургас. През 10-те години на съществуването си БАКП работи в изпълнение на основните си цели: обединяване усилията на научните, производствените и търговските организации за издигане авторитета на бранша, подпомагане участието на членовете в национални и международни форуми и изложения, повишаване квалификацията на работниците и служителите във фирмите в каучуковия бранш в създадения към нея Център за професионално обучение и образование.

През есента на настоящата година ще бъде проведена поредната Пета научно-практическа конференция по проблемите на каучуковата промишленост с международно участие.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП продължава да работи по проект East Invest II
Поредни семинари бяха проведени съвместно с Грузинската винена асоциация Още
Общо събрание на Българо-ливанския бизнес съвет при БТПП
Ново ръководство на съвета и програма за 2016 г. Още
Българска асоциация каучукова промишленост обелязва 10 години от създаването си
Обединяване усилията на научните, производствените и търговските организации от бранша – сред приоритетите на асоциацията Още
Сътрудничество с Висше франкофонско училище по администрация и мениджмънт
Професионалното образование и обучението по предприемачество – потенциални сфери за партньорство Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена палата – Враца представи проект "Трансграничен аудио пътеводител"
По Програма Interreg V – Румъния-България Още
БИЗНЕС СРЕДА
Законодателни мерки срещу кражбите на фирми бяха обсъдени от Националния икономически съвет
Изменение в Търговския закон предвижда да се извършват допълнителни действия при прехвърляне на предприятие с цел превенция на злоупотреби Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за концесиите
Предвижда отменяне на действащите Закон за концесиите и Закон за публично-частно партньорство Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Проектите по схема „Ново работно място“ ще се оценяват до 28 април
Към настоящия момент се обобщават резултатите от оценката Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Ролята на стандартите за медицински изделия за осигуряване на качествено лечение
ISO 13485:2016 определя изискванията за системата за управление на качеството - специфични за сектора Още