Брой 79 (1091), 22-04-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Търговско-промишлена палата – Враца представи проект "Трансграничен аудио пътеводител"


Пресконференция за представяне на проекта

Търговско-промишлена палата - Враца започна изпълнението на проект «Трансграничен аудио пътеводител», по Програма Interreg V – A Румъния-България. Проектът се изпълнява съвместно с Центъра за консултации и управление на проекти – EUROPROJECT, Румъния и  Русенска търговско-индустриална камара. Проектът бе представен на пресконференция във Враца.

Целта е да се предложи решение за проблема с оттеглянето на туристите от трансграничния регион чрез подобряване на устойчивото развитие на природното и културно наследство, и чрез по-добро популяризиране на туристическите атракции, и дейности в трансграничния регион.

По проекта ще се подготвят и разпространят печатни информационни и промоционални материали, ще се разработи аудио пътеводител, който да се ползва от туристите. Ще се подготвят и 5 интегрирани туристически продукта. Желанието на участниците в проекта е да се увеличат нощувките в трансграничния регион с 32.400 до 2018.

За допълнителна информация по проекта: Мая Милова, технически сътрудник по проекта, на тел. 092 660273 или e-mail: cci-vr@online.bg

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП продължава да работи по проект East Invest II
Поредни семинари бяха проведени съвместно с Грузинската винена асоциация Още
Общо събрание на Българо-ливанския бизнес съвет при БТПП
Ново ръководство на съвета и програма за 2016 г. Още
Българска асоциация каучукова промишленост обелязва 10 години от създаването си
Обединяване усилията на научните, производствените и търговските организации от бранша – сред приоритетите на асоциацията Още
Сътрудничество с Висше франкофонско училище по администрация и мениджмънт
Професионалното образование и обучението по предприемачество – потенциални сфери за партньорство Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена палата – Враца представи проект "Трансграничен аудио пътеводител"
По Програма Interreg V – Румъния-България Още
БИЗНЕС СРЕДА
Законодателни мерки срещу кражбите на фирми бяха обсъдени от Националния икономически съвет
Изменение в Търговския закон предвижда да се извършват допълнителни действия при прехвърляне на предприятие с цел превенция на злоупотреби Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за концесиите
Предвижда отменяне на действащите Закон за концесиите и Закон за публично-частно партньорство Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Проектите по схема „Ново работно място“ ще се оценяват до 28 април
Към настоящия момент се обобщават резултатите от оценката Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Ролята на стандартите за медицински изделия за осигуряване на качествено лечение
ISO 13485:2016 определя изискванията за системата за управление на качеството - специфични за сектора Още