Брой 79 (1091), 22-04-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Сътрудничество с Висше франкофонско училище по администрация и мениджмънт


Председателят на БТПП Цветан Симеонов проведе среща с проф. Мария Никулеску, директор на Висше франкофонско училище по администрация и мениджмънт (ESFAM). В срещата участва и Екатерина Калчева, асистент на директора. 

По време на разговора акцентът бе поставен на професионалното образование и обучението по предприемачество. Констатирано бе, че съществува огромно поле за партньорство между ESFAM и БТПП. Договорена бе съвместна дейност за подобряването на средата на обучението по предприемачество в България.

 

Висшето франкофонско училище по администрация и мениджмънт (бившия Франкофонски институт по администрация и управление) e международен еталон на франкофонското образование по икономика и управление с висока стойност. То дава възможност на младите франкофони от България и от страните от Централна и Източна Европа да се обучават, гарантирайки им бърза интеграция за работа.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП продължава да работи по проект East Invest II
Поредни семинари бяха проведени съвместно с Грузинската винена асоциация Още
Общо събрание на Българо-ливанския бизнес съвет при БТПП
Ново ръководство на съвета и програма за 2016 г. Още
Българска асоциация каучукова промишленост обелязва 10 години от създаването си
Обединяване усилията на научните, производствените и търговските организации от бранша – сред приоритетите на асоциацията Още
Сътрудничество с Висше франкофонско училище по администрация и мениджмънт
Професионалното образование и обучението по предприемачество – потенциални сфери за партньорство Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена палата – Враца представи проект "Трансграничен аудио пътеводител"
По Програма Interreg V – Румъния-България Още
БИЗНЕС СРЕДА
Законодателни мерки срещу кражбите на фирми бяха обсъдени от Националния икономически съвет
Изменение в Търговския закон предвижда да се извършват допълнителни действия при прехвърляне на предприятие с цел превенция на злоупотреби Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за концесиите
Предвижда отменяне на действащите Закон за концесиите и Закон за публично-частно партньорство Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Проектите по схема „Ново работно място“ ще се оценяват до 28 април
Към настоящия момент се обобщават резултатите от оценката Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Ролята на стандартите за медицински изделия за осигуряване на качествено лечение
ISO 13485:2016 определя изискванията за системата за управление на качеството - специфични за сектора Още