Брой 79 (1091), 22-04-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Проектите по схема „Ново работно място“ ще се оценяват до 28 април


Проектните предложения, подадени през първия период за кандидатстване по процедурата „Ново работно място“, ще се оценяват до 28 април, съобщи МТСП. Тогава комисията за оценка ще предаде оценителния си доклад. Това съобщи Управляващият орган на оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“. Оттам обясниха, че информацията в публичния модул на информационната система ИСУН 2020 за одобрени проектни предложения е междинен етап преди окончателното одобрение на проектите.

Към настоящия момент се обобщават резултатите от оценката и се финализира процедурата по разглеждане на подадените възражения във връзка с публикувания на 25 март допълнителен списък с проектни предложения, които не отговарят на критериите за административно съответствие и допустимост.

След окончателното приключване на работата на оценителната комисия и в случай на одобрение ръководителят на Управляващия орган ще издаде мотивирано решение за класиране на проектите в десетдневен срок. Списъкът ще бъде публикуван на интернет страницата на Управляващия орган.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП продължава да работи по проект East Invest II
Поредни семинари бяха проведени съвместно с Грузинската винена асоциация Още
Общо събрание на Българо-ливанския бизнес съвет при БТПП
Ново ръководство на съвета и програма за 2016 г. Още
Българска асоциация каучукова промишленост обелязва 10 години от създаването си
Обединяване усилията на научните, производствените и търговските организации от бранша – сред приоритетите на асоциацията Още
Сътрудничество с Висше франкофонско училище по администрация и мениджмънт
Професионалното образование и обучението по предприемачество – потенциални сфери за партньорство Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена палата – Враца представи проект "Трансграничен аудио пътеводител"
По Програма Interreg V – Румъния-България Още
БИЗНЕС СРЕДА
Законодателни мерки срещу кражбите на фирми бяха обсъдени от Националния икономически съвет
Изменение в Търговския закон предвижда да се извършват допълнителни действия при прехвърляне на предприятие с цел превенция на злоупотреби Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за концесиите
Предвижда отменяне на действащите Закон за концесиите и Закон за публично-частно партньорство Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Проектите по схема „Ново работно място“ ще се оценяват до 28 април
Към настоящия момент се обобщават резултатите от оценката Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Ролята на стандартите за медицински изделия за осигуряване на качествено лечение
ISO 13485:2016 определя изискванията за системата за управление на качеството - специфични за сектора Още