Брой 207 (1718), 30-10-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Ръководствата на АБВ и БТПП обсъдиха възможностите за въвеждане на необлагаем минимум, реформирането на пенсионната и образователна системи


 

По време на срещата представителите на Алтернатива за българско възраждане (АБВ) предложиха намирането на вариант за преизчисляване на старите пенсии така, че хора, които са напуснали активна трудова дейност преди години, да не получават в пъти по-малко пенсия в сравнение с тези, които я напускат в момента, при условия на изравнен трудов стаж. От партията посочиха необходимостта и от обвързването на образователната ни система с нуждите на бизнеса. Представена бе и идеята за въвеждането на безплатни детски ясли и градини за всички деца в България.

От АБВ поставиха акцент върху необходимостта от въвеждането на необлагаем минимум, поне до нивото на минималното трудово възнаграждение, като мярката следва да бъде приложена за всички работещи, независимо от техния доход. На вниманието на експертите в БТПП бе представено  и предложението на политическата сила за диференцирана данъчна ставка върху някои стоки от първа необходимост.

Политическата сила запозна работодателската организация и с предложения за промени в законодателството, касаещо хората с увреждания. Нейните представители припомниха, че оттегляйки се от правителството, Ивайло Калфин е оставил стратегия и набор от конкретни мерки, които коренно променят политиката към хората с увреждания, следвайки най-добрите модели в ЕС и методиката на Световната здравна организация.

От своя страна ръководството на БТПП подчерта, че по отношение на необлагаемия минимум работодателите имат някои резерви, свързани с това, че приложението на една такава мярка води до двустепенна скала на облагане и е неравенство в третирането на данъкоплатците. Според БТПП предложението за въвеждане на диференцирана данъчна ставка за някои стоки е приложима идея, която обаче също трябва да бъде внимателно подложена на анализ, защото в противен случай е възможно ставките да паднат, но търговците да не се съобразят с това и да не намалят цените на крайния продукт, а приходите в бюджета да бъдат напълнени.

Работодателската организация заяви, че подкрепя предложението за плавно нарастване на възрастта за пенсиониране, но заяви, че трябва да бъдат разработени и програми, които биха могли да осигурят работа на хора в пенсионна възраст, които търсят такава, особено за сектори, където има недостиг на специалисти.

БТПП подкрепи идеята на АБВ  въвеждането на безплатни ясли и детски градини (особено за гражданите с по-ниски доходи). Те изразиха позитивна оценка и по предложението на партията за предоставянето на държавна помощ за трето дете, при определени условия, като отговорно родителство и наличие на осигурителен стаж, но посочиха, че средствата трябва да бъдат внимателно разпределени по целево предназначение и контролирани така, че да отидат единствено за нуждите на отглеждането и образованието на детето, за да не се допуснат злоупотреби. 

В заключение от БТПП отбелязаха очевидната нужда от подготвянето на повече професионални кадри от системата на средното образование.  В областта на висшето образование те предложиха въвеждането на стипендии или други финансови помощи за студенти, които приемат да продължат своето професионално развитие у нас и поемат ангажимент да приложат знанията си в България, като определят период (3, 5 години), през който да работят за подобряване на бизнес средата в страната .

В края на срещата представителите на АБВ и БТПП се разбраха да разгледат и анализират подробно предложенията, направени от двете страни по време разговора.

НОВИНИ ОТ БТПП
Ръководствата на АБВ и БТПП обсъдиха възможностите за въвеждане на необлагаем минимум, реформирането на пенсионната и образователна системи
Среща с фирма Паралакс Лайф Сайънсис
С ключова експертиза в медицината, фармацията и биотехнологиите Още
БТПП посрещна търговска мисия от Португалия
Португалски компании проявяват активен интерес към български партньори Още
Съюзът на пенсионерите представи идеи за сътрудничество с Палатата
Набелязани бяха стъпки за взаимодействие между регионалните структури на двете организации Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
КОТРА представи в Бургас възможностите си за насърчаване на контактите България - Корея
Предоставяне на консултации, организиране на бизнес делегации... Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
УО на ОПИК организира срещи с бизнеса и научните организации за обсъждане на концепция за подкрепа на Регионални иновационни центрове
Проекти за космически изследвания могат да получат до 400 хил. евро
В следните категории: технологии и оборудване; научни проекти и/или експерименти; използване на данни... Още
ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
Общи критерии за професионално представяне на инвестиционни проекти пред потенциални инвеститори
ОБРАЗОВАНИЕ И ПАЗАР НА ТРУДА
Ще има ли реформа на висшето образование през 2019 г.
Автор: Зорница Славова, Институт за пазарна икономика Още