Брой 207 (1718), 30-10-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Съюзът на пенсионерите представи идеи за сътрудничество с Палатата


Представители на Съюза на пенсионерите-2004 се срещнаха с председателя на БТПП Цветан Симеонов. Председателят на Съюза д-р Стефан Груев представи дейността на Съюза и сферите, в които пенсионерите биха могли да продължат трудовата си дейност. Съюзът има над 40 хиляди членове, работили в различни сфери на икономиката на страната.

Обсъдиха се идеи за сътрудничество между БТПП и Съюза на пенсионерите, както и за широко използване на техния капацитет, поради недостиг на квалифицирани кадри за бизнеса в страната. Всеки труд трябва да бъде ценен и уважаван и БТПП застава зад всички идеи и положени усилия за подобряване на връзката между обучението и пазара на труда.

Набелязани бяха първи стъпки за действие в съответствие с нуждите на бизнеса и действащите структури на Съюза по региони в областта на обучение за компютърна грамотност и преквалификация на пенсионерите, участие в обучението по предприемачество на ученици в средните технически училища и споделяне пред тях на придобитите с години знания, умения и компетентности.

Обсъди се и организиране на изложения на продукцията на работещите надомно пенсионери с цел достигане на тяхната продукция до пазара, споделяне и предаване на умения чрез практически занятия, както и разработване на проекти и черпене на добри европейски практики в тази сфера.

Това ще даде още една възможност за преквалификация на една част от работната сила в страната, което ще повиши нейната пригодност и мобилност на пазара на труда.

В срещата участваха Мариана Димитрова и Слава Хинкова, издател на БГ предприемач.

НОВИНИ ОТ БТПП
Ръководствата на АБВ и БТПП обсъдиха възможностите за въвеждане на необлагаем минимум, реформирането на пенсионната и образователна системи
Среща с фирма Паралакс Лайф Сайънсис
С ключова експертиза в медицината, фармацията и биотехнологиите Още
БТПП посрещна търговска мисия от Португалия
Португалски компании проявяват активен интерес към български партньори Още
Съюзът на пенсионерите представи идеи за сътрудничество с Палатата
Набелязани бяха стъпки за взаимодействие между регионалните структури на двете организации Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
КОТРА представи в Бургас възможностите си за насърчаване на контактите България - Корея
Предоставяне на консултации, организиране на бизнес делегации... Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
УО на ОПИК организира срещи с бизнеса и научните организации за обсъждане на концепция за подкрепа на Регионални иновационни центрове
Проекти за космически изследвания могат да получат до 400 хил. евро
В следните категории: технологии и оборудване; научни проекти и/или експерименти; използване на данни... Още
ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
Общи критерии за професионално представяне на инвестиционни проекти пред потенциални инвеститори
ОБРАЗОВАНИЕ И ПАЗАР НА ТРУДА
Ще има ли реформа на висшето образование през 2019 г.
Автор: Зорница Славова, Институт за пазарна икономика Още