Брой 207 (1718), 30-10-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

УО на ОПИК организира срещи с бизнеса и научните организации за обсъждане на концепция за подкрепа на Регионални иновационни центрове


Управляващият орган  на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 /УО на ОПИК/ организира провеждането на срещи с бизнеса и научните организации на регионално ниво, на които да бъде представена и обсъдена концепцията за използване на средствата от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 за процедура по ОПИК за подкрепа на Регионални иновационни центрове.

Фокусът на срещите ще бъде върху идентифициране на конкретните потребности на бизнеса и науката, както и получаване на обратна връзка (предложения, препоръки, мнения) за параметрите на процедурата – допустими кандидати, допустими дейности, допустими разходи, бюджет на процедурата, размер на БФП и др.

На база на анализ за активността на предприятията по процедурите по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ на ОПИК по основните градове в страната и по тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация, УО на ОПИК ще проведе 6 регионални срещи в следните градове: Стара Загора, Пловдив, Благоевград, Плевен, Русе и Варна.

Регионалните срещи са открити и ще се проведат по следния график:

 

  • Стара Загора – 05 ноември  2018 г. (понеделник), в зала на Областна администрация - Стара Загора от 10.00 до 13.00 ч. (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.)

 

  • Пловдив – 06 ноември  2018 г. (вторник), в Голяма зала на Общински съвет-Пловдив  от 10.00 до 13.00 ч. (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.)

 

  • Благоевград – 07 ноември  2018 г. (сряда), в залата на Общински съвет – Благоевград от 10.00 до 13.00 ч. (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.)

 

  • Плевен –  12 ноември 2018 г. (понеделник), в зала на хотел „Ростов“ от 10.00 до 13.00 ч. (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.)

 

  • Русе – 13 ноември  2018 г. (вторник), в зала 1 на Областна администрация-Русе от 10.00 до 12.00 ч. (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.)

 

  • Варна– 14 ноември  2018 г.  (сряда), в залата на ОИЦ-Варна от 10.00 до 12.00 ч. (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.)

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Ръководствата на АБВ и БТПП обсъдиха възможностите за въвеждане на необлагаем минимум, реформирането на пенсионната и образователна системи
Среща с фирма Паралакс Лайф Сайънсис
С ключова експертиза в медицината, фармацията и биотехнологиите Още
БТПП посрещна търговска мисия от Португалия
Португалски компании проявяват активен интерес към български партньори Още
Съюзът на пенсионерите представи идеи за сътрудничество с Палатата
Набелязани бяха стъпки за взаимодействие между регионалните структури на двете организации Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
КОТРА представи в Бургас възможностите си за насърчаване на контактите България - Корея
Предоставяне на консултации, организиране на бизнес делегации... Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
УО на ОПИК организира срещи с бизнеса и научните организации за обсъждане на концепция за подкрепа на Регионални иновационни центрове
Проекти за космически изследвания могат да получат до 400 хил. евро
В следните категории: технологии и оборудване; научни проекти и/или експерименти; използване на данни... Още
ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
Общи критерии за професионално представяне на инвестиционни проекти пред потенциални инвеститори
ОБРАЗОВАНИЕ И ПАЗАР НА ТРУДА
Ще има ли реформа на висшето образование през 2019 г.
Автор: Зорница Славова, Институт за пазарна икономика Още