Брой 3 (513), 06-01-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица

Наименование

Дейност

Търговски представителства на чуждестранни лица

БЕЙСА ДЕРИ САНАИ ВЕ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ (BEYSA DERI SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI)
Република Турция

Производство и търговия с кожи

БЕН ГИМ (BEN GIM)
Арменска република

Търговско дейност; информационно-учебна дейност; корпоративни консултации

ВИБРАМАРИН ТЕКНИК ДАНЪШМАНЛЪК ТАСАРЪМ АНАЛИЗ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ (VIBRAMARINE TEKNIK DANISMANLIK TASARIM ANALIZ TICARET LIMITED SIRKETI)
Република Турция

Производство, поддръжка и ремонт на моторни превозни средства

ГОЛДЕН КОМОДИТИС ДЖЕНЕРАЛ ТРЕЙДИНГ ООД (GOLDEN COMMODITIES GENERAL TRADING LTD.)
Обединени Арабски Емирства

Производство на бижутерийни и други изделия от благородни метали и скъпоценни камъни; търговия с: бижута от благородни метали; перли и скъпоценни камъни; часовници и части за тях

ДИ ВИ КОМПАНИ (DV COMPANY)
Казахстан

Туристическа агенция

ЕЛИГ ЛИМИТЕД (ELIG LIMITED)
Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

Разработване на софтуер и консултации в тази област

ЕРДЖЕЙЕЛТИ (RJLT)
Руска федерация

Информационно-консултантска, маркетингова и рекламна  дейност

КАШЯП ТРАВЪЛ ПВТ.ЛТД. (KASHYAP TRAVEL PVT. LTD.)
Кралство Непал

Туристически услуги

ЛАСФАЛТ ЛАСТИК АСФАЛТ САНАЙИ ИЧ ВЕ ДЪШ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ (LASFALT LASTIK SANAYI IC VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI)
Република Турция

Асфалтиране и ремонт на пътища

МАРКЕТАП КОНСУЛЬТАНТ ООД (MARKETUP CONSULTANT LTD.)
Руска федерация

Проучване на конюнктурата на пазара и изразяване на общественото мнение; консултиране по въпросите на търговската дейност и управление

МК ДНИПРО (MK DNIPRO)
Украйна

Консултантски и посреднически услуги с недвижими имоти

Допълнителна информация – както за новорегистрираните, така и за всички търговски представителства, може да намерите на интернет сайта на Палатата www.bcci.bg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП: Законопроектът за допълнение на Закона за автомобилните превози нарушава принципа на свободната стопанска инициатива
Предложението ще доведе до дискриминиране и поставяне в неравностойно положение частните фирми, издаващи билети.. Още
БТПП обявява процедура за определяне на изпълнител по проект "Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения..."
Предмет на процедурата е „Създаване на Центрове за кариерно развитие при БТПП и регионалните търговско-промишлени палати/камари в системата на БТПП” Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
ИПИ: В България най-трудно се живее в областите Сливен, Разград и Силистра
Северна България се възстановява от кризата значително по-бавно, отколкото Южна Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
До края на януари се подават декларации за изчисляване на дължимите такси за водовземане и ползване на воден обект
Таксите са годишни и трябва да се платят най-късно до 31 март Още
Становище на НАП относно изменения и допълнения в Наредба № Н-8 от 2005 г.
Съдържание, срокове, начин и ред за подаване и съхранение на данни от работодатели... Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
„Вашето участие на панаир – от А до Я” – издание на Германо-българската индустриално-търговска камара
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Проучване на ЕК сред потребителите на счетоводна информация
Целта е да се идентифицират потребностите при изготвяне на финансови отчети за някои типове МСП и облекчаване на административната тежест Още