Брой 3 (513), 06-01-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Проучване на ЕК сред потребителите на счетоводна информация


Ernst & Young, от името на Европейската комисия, Генерална дирекция „Предприятия и промишленост”, провежда Проучване с цел да се идентифицират потребностите на лицата, изготвящи финансови отчети за някои типове малки и средни предприятия (МСП).

Отговорите ще бъдат използвани за анализ на възможностите за облекчаване на административната тежест за някои типове МСП, без това да окаже влияние на качеството на тяхната финансовата информация.

Обща информация за обхвата на това проучване може да намерите на следния уебсайт на Европейската комисия:Accounting and SMEs - Small and medium sized enterprises (SME) - Enterprise and Industry

Резултатите от проучването ще бъдат публикувани през първата половина на 2015 г.

Попълването на въпросника отнема около петнадесет минути. Проучването продължава до 1 февруари 2014.

Въпросник към потребителите на счетоводна информация   ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП: Законопроектът за допълнение на Закона за автомобилните превози нарушава принципа на свободната стопанска инициатива
Предложението ще доведе до дискриминиране и поставяне в неравностойно положение частните фирми, издаващи билети.. Още
БТПП обявява процедура за определяне на изпълнител по проект "Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения..."
Предмет на процедурата е „Създаване на Центрове за кариерно развитие при БТПП и регионалните търговско-промишлени палати/камари в системата на БТПП” Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
ИПИ: В България най-трудно се живее в областите Сливен, Разград и Силистра
Северна България се възстановява от кризата значително по-бавно, отколкото Южна Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
До края на януари се подават декларации за изчисляване на дължимите такси за водовземане и ползване на воден обект
Таксите са годишни и трябва да се платят най-късно до 31 март Още
Становище на НАП относно изменения и допълнения в Наредба № Н-8 от 2005 г.
Съдържание, срокове, начин и ред за подаване и съхранение на данни от работодатели... Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
„Вашето участие на панаир – от А до Я” – издание на Германо-българската индустриално-търговска камара
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Проучване на ЕК сред потребителите на счетоводна информация
Целта е да се идентифицират потребностите при изготвяне на финансови отчети за някои типове МСП и облекчаване на административната тежест Още