Брой 3 (513), 06-01-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ

До края на януари се подават декларации за изчисляване на дължимите такси за водовземане и ползване на воден обект


До 31 януари 2014 година, титулярите на разрешителни по Закона за водите трябва да представят Декларации по чл.194б от Закона за водите с информация за използваните обеми вода и дължимата такса за периода 01.01-31.12.2013 година в Басейновите дирекции.

Данните в нея се попълват в съответствие с издаденото разрешително и Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване. Таксите са годишни и трябва да се платят най-късно до 31 март 2014 година. Заплащането се извършва само по банков път.

Декларации по чл 194б, могат да се изтеглят от сайта на съответната Басейнова дирекция - Благоевград, Варна, Пловдив, Плевен.

Съгласно чл. 194б, ал. 6 от Закона за водите, непредставянето или ненавременното представяне на декларацията е нарушение на правилата за деклариране и отчитане. Пo чл. 200, ал. 1, т. 4 от същия закон, глобата/имуществената санкция при нарушаване на правилата за деклариране, отчитане и контролиране при осъществяване на разрешеното водовземане или ползване на воден обект е от 150  до 1 000 лeвa.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП: Законопроектът за допълнение на Закона за автомобилните превози нарушава принципа на свободната стопанска инициатива
Предложението ще доведе до дискриминиране и поставяне в неравностойно положение частните фирми, издаващи билети.. Още
БТПП обявява процедура за определяне на изпълнител по проект "Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения..."
Предмет на процедурата е „Създаване на Центрове за кариерно развитие при БТПП и регионалните търговско-промишлени палати/камари в системата на БТПП” Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
ИПИ: В България най-трудно се живее в областите Сливен, Разград и Силистра
Северна България се възстановява от кризата значително по-бавно, отколкото Южна Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
До края на януари се подават декларации за изчисляване на дължимите такси за водовземане и ползване на воден обект
Таксите са годишни и трябва да се платят най-късно до 31 март Още
Становище на НАП относно изменения и допълнения в Наредба № Н-8 от 2005 г.
Съдържание, срокове, начин и ред за подаване и съхранение на данни от работодатели... Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
„Вашето участие на панаир – от А до Я” – издание на Германо-българската индустриално-търговска камара
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Проучване на ЕК сред потребителите на счетоводна информация
Целта е да се идентифицират потребностите при изготвяне на финансови отчети за някои типове МСП и облекчаване на административната тежест Още