Брой 3 (513), 06-01-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП: Законопроектът за допълнение на Закона за автомобилните превози нарушава принципа на свободната стопанска инициатива


БТПП счита, като необосновано и немотивирано предложението за създаване на нова ал. 6, в чл. 39 в Закона за автомобилните превози, с който се предвижда билети да бъдат издавани от фирми изцяло държавна и/или общинска собственост. Ако бъде прието предложението в този вид, то това ще доведе до дискриминиране и поставяне в неравностойно положение частните фирми, издаващи билети, и тези изцяло държавна и/или общинска собственост.

Би могло да се стигне до хипотеза, при която частни фирми, издаващи билети, ще фалират, тъй като ще им бъде забранено осъществяване на тази дейност. Наред с това считаме, че се нарушава принципа на свободна стопанска инициатива, както и принципа на защита на частната собственост, залегнали в Конституцията на Република България.

Законопроект за допълнение на Закона за автомобилните превози ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП: Законопроектът за допълнение на Закона за автомобилните превози нарушава принципа на свободната стопанска инициатива
Предложението ще доведе до дискриминиране и поставяне в неравностойно положение частните фирми, издаващи билети.. Още
БТПП обявява процедура за определяне на изпълнител по проект "Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения..."
Предмет на процедурата е „Създаване на Центрове за кариерно развитие при БТПП и регионалните търговско-промишлени палати/камари в системата на БТПП” Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
ИПИ: В България най-трудно се живее в областите Сливен, Разград и Силистра
Северна България се възстановява от кризата значително по-бавно, отколкото Южна Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
До края на януари се подават декларации за изчисляване на дължимите такси за водовземане и ползване на воден обект
Таксите са годишни и трябва да се платят най-късно до 31 март Още
Становище на НАП относно изменения и допълнения в Наредба № Н-8 от 2005 г.
Съдържание, срокове, начин и ред за подаване и съхранение на данни от работодатели... Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
„Вашето участие на панаир – от А до Я” – издание на Германо-българската индустриално-търговска камара
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Проучване на ЕК сред потребителите на счетоводна информация
Целта е да се идентифицират потребностите при изготвяне на финансови отчети за някои типове МСП и облекчаване на административната тежест Още