Брой 192 (702), 07-10-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Перспективи за българския бизнес през новия програмен период 2014 - 2020 г.


В рамките на Международния технически панаир – Пловдив, Българската търговско-промишлена палата организира семинар на  тема: Перспективи за българския бизнес през новия програмен период – 2014 - 2020 г.

По време на семинара участниците се запознаха с приоритетите, целите и дейностите на оперативните програми през новия програмен период 2014 – 2020. Подробно беше представена ОП „Иновации и конкурентоспособност“ и дейностите предмет на финансиране в областта на иновациите, допустимите кандидати, повишаване конкурентоспособността на МСП, енергийната и ресурсна ефективност на предприятията и др.

Отбелязано бе, че през новия програмен период процедурите по кандидатстването и необходимата документация ще са максимално опростени от гледна точка на намаляване административната тежест върху фирмите.

В семинара участваха представители на около 30 фирми от различни сектори на икономиката. Поради големия интерес към темата, БТПП планира периодично провеждане на семинари с фокус ОП, като същите ще бъдат съобразени с официалното приемане на правила за участие и др. съпътстващи документи. Обяви за предстоящи обучения ще бъдат публикувани на страницата на Палтата и в Инфобизнес.

Презентацията от проведения семинар може да бъде намерена ТУК.

НОВИНИ ОТ БТПП
Информационен ден за новите моменти в проекта на Закон за енергийна ефективност - задължения и перспективи пред бизнеса
Проектозаконът се стреми да доближи България до постигането на европейските цели, заложени в стратегията Европа 2020 Още
Перспективи за българския бизнес през новия програмен период 2014 - 2020 г.
Процедурите по кандидатстването и необходимата документация ще са максимално опростени от гледна точка на намаляване административната тежест върху фирмите Още
БТПП препоръчва участие в Конференция за чуждестранни инвеститори в Букурещ
Международен форум с фокус върху най-динамичните бизнес сектори на румънската икономика Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Делегация на Търговската палата на Кралево, Сърбия посети Враца
Екипът на Търговско-промишлена палата - Враца организира срещи с потенциални български партньори Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Годишна конференция на браншовете "Дървообработване" и "Мебелно производство"
Дискусионни панели и B2B форум, запознаване с иновативни продукти и услуги Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
С 16 млн. евро по програма "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" ще бъдат намалени парниковите емисии
Общият бюджет на програмата е близо 16 млн. евро, от които 85% са безвъзмездна финансова помощ; период на действие до април 2017 г. Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Актуализирана политика в областта на електронните съобщения на Република България 2015-2018 г.
Секторът на електронните съобщения има важно икономическо и социално значение в решаването не само на технологични, но и на редица обществени въпроси Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
14 октомври – Световен ден на стандартизацията
Под мотото „Стандартите – еднакви правила на играта за всички” Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Тримесечен преглед на Европейската комисия относно трудовата заетост и социалната обстановка
Започналото през пролетта на 2013 г. икономическо възстановяване продължава да бъде нестабилно, а увеличаването на заетостта остава несигурно Още