Брой 192 (702), 07-10-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Информационен ден за новите моменти в проекта на Закон за енергийна ефективност - задължения и перспективи пред бизнеса


Enterprise Europe Network към БТПП проведе информационен ден на тема „Новото в проекта на Закона за енергийна ефективност. Задължения и перспективи пред бизнеса“. Събитието се състоя в рамките на Международния панаир Пловдив.

Цветина Андреева, експерт от EEN, запозна участниците с услугите и възможностите, предоставяни от най-голямата мрежа в подкрепа на бизнеса Enterprise Europe Network. Също така обяви обществената консултация, провеждана от Европейската комисия за подобряването на приетия през 2008 г. Законодателен акт на Европейския съюз за малкия бизнес. Допитването цели да събере мнения и идеи за подобряване на бизнес средата от малките и средни предприятия (МСП), публичните власти, съответните заинтересовани страни и гражданите. Достъп до обществената консултация тук.

Информационният ден за енергийна ефективност предизвика голям интерес сред представителите на бизнеса и неправителствения сектор. Участниците бяха запознати с нормативните изисквания в проекта на Закона за енергийна ефективност, разработен във връзка с транспониране разпоредбите на Директива 2012/27/ЕС. Проектозаконът се стреми да доближи България до постигането на европейските цели, заложени в стратегията Европа 2020 чрез ефективно използване на енергийни ресурси и предвижда въвеждането на индикатори за оценка на енергийна ефективност на участниците по веригата – от производителите на електроенергия и енергоразпределителните дружества до крайния потребител. Законът също предвижда стимули за малките и средни предприятия (МСП) за извършване на енергийни обследвания и въвежда задължения към големите предприятия (с над 250 заети лица) да извършват такива на всеки 4 години. Бяха представени добри практики и нови идеи за постигането на приоритетите на ЕС в областта на енергетиката и климата. Повдиганите теми предизвикаха оживена дискусия.

За повече информация: Европейски информационен и иновационен център, БТПП, Е-mail: een@bcci.bg, Тел: 02 8117 505; 8117 515, 8117 525.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Информационен ден за новите моменти в проекта на Закон за енергийна ефективност - задължения и перспективи пред бизнеса
Проектозаконът се стреми да доближи България до постигането на европейските цели, заложени в стратегията Европа 2020 Още
Перспективи за българския бизнес през новия програмен период 2014 - 2020 г.
Процедурите по кандидатстването и необходимата документация ще са максимално опростени от гледна точка на намаляване административната тежест върху фирмите Още
БТПП препоръчва участие в Конференция за чуждестранни инвеститори в Букурещ
Международен форум с фокус върху най-динамичните бизнес сектори на румънската икономика Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Делегация на Търговската палата на Кралево, Сърбия посети Враца
Екипът на Търговско-промишлена палата - Враца организира срещи с потенциални български партньори Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Годишна конференция на браншовете "Дървообработване" и "Мебелно производство"
Дискусионни панели и B2B форум, запознаване с иновативни продукти и услуги Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
С 16 млн. евро по програма "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" ще бъдат намалени парниковите емисии
Общият бюджет на програмата е близо 16 млн. евро, от които 85% са безвъзмездна финансова помощ; период на действие до април 2017 г. Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Актуализирана политика в областта на електронните съобщения на Република България 2015-2018 г.
Секторът на електронните съобщения има важно икономическо и социално значение в решаването не само на технологични, но и на редица обществени въпроси Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
14 октомври – Световен ден на стандартизацията
Под мотото „Стандартите – еднакви правила на играта за всички” Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Тримесечен преглед на Европейската комисия относно трудовата заетост и социалната обстановка
Започналото през пролетта на 2013 г. икономическо възстановяване продължава да бъде нестабилно, а увеличаването на заетостта остава несигурно Още