Брой 192 (702), 07-10-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ

14 октомври – Световен ден на стандартизацията

Традиционно обръщение на президентите на международните организации за стандартизация по случай световния ден на стандартизацията

Dr. Junji Nomura,
президент на IEC

Terry Hill,
президент на ISO

Dr. Hamadoun Touré,
генерален секретар на ITU

„Живеем в свят, който непрекъснато търпи дълбоки промени на всички нива. Взаимозависимостите между икономиките никога не са били толкова осезаеми. Днес потребителските стоки вече не са продукт на конкретна страна, идентифицирайки се с популярния етикет "произведено във", те се превръщат в световен продукт, резултат на глобализацията на икономиките на страните по света. Преди да достигнат до крайния потребител, те преминават през различни страни, които със своите суровини, части и работна сила добавят стойност към крайния продукт.

Онези малки и средни предприятия, които прилагат международни стандарти, ще съумеят много по-лесно да сертифицират своите продукти, да бъдат по-конкурентоспособни и да са в състояние да продават своите продукти навсякъде по света. С прилагането на международни стандарти малките и средните предприятия получават равен шанс за участие в световните вериги за създаване на стойност. Те могат и да се възползват в по-голяма степен от технологичния трансфер.

Страни, които са превърнали международните стандарти в основна част от своята политика и законодателство, съумяват много по-успешно да осигурят защита на своите граждани и да им предоставят по-голям избор от качествени продукти”.

-----------------------

По повод тазгодишния Световен ден на стандартизацията на 14 октомври от 10.30 до 12.30 ч. Българският институт за стандартизация (БИС) организира Ден на отворените врати под мотото на тазгодишното честване: „Стандартите – еднакви правила на играта за всички”. Целта е да се информират  представителите на бизнеса за ползата от прилагането на стандартите, възможностите, които те предоставят, както и да се насърчи участието им в процеса по стандартизация.

За съжаление все още в България стандартите не се използват от бизнеса масово, каквато е практиката в останалите държави от ЕС, а и в световен мащаб. Затова Българският институт за стандартизация реши тази година да посвети Световния ден на стандартизацията на разясняване на ползите от стандартите за българските предприятия. Освен това в новия програмен период по оперативните програми за предприятията акцентът ще бъде поставен и върху използването на стандартите.

В рамките на два часа посетителите ще могат да се запознаят с дейността на БИС на национално и европейско ниво, да се информират за ползата от прилагането на стандартите в предприятията, за възможността за участие на българските предприятия в създаването на стандарти и др. Участниците ще разгледат Бизнес информационния център на БИС и ще се запознаят с услугите, които той предлага.

Участниците в Деня на отворените врати, които желаят да закупят български стандарти и колекции от стандарти, ще се възползват от специална отстъпка от 20%.

За членовете на БИС отстъпката е 40%.

На участниците ще бъдат предоставени информационни материали.

За участие в събитието, можете да се свържете с Ивелина Никова на тел.: 02 8174571 или по e-mail: ivelina.nikova@bds-bg.org.

НОВИНИ ОТ БТПП
Информационен ден за новите моменти в проекта на Закон за енергийна ефективност - задължения и перспективи пред бизнеса
Проектозаконът се стреми да доближи България до постигането на европейските цели, заложени в стратегията Европа 2020 Още
Перспективи за българския бизнес през новия програмен период 2014 - 2020 г.
Процедурите по кандидатстването и необходимата документация ще са максимално опростени от гледна точка на намаляване административната тежест върху фирмите Още
БТПП препоръчва участие в Конференция за чуждестранни инвеститори в Букурещ
Международен форум с фокус върху най-динамичните бизнес сектори на румънската икономика Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Делегация на Търговската палата на Кралево, Сърбия посети Враца
Екипът на Търговско-промишлена палата - Враца организира срещи с потенциални български партньори Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Годишна конференция на браншовете "Дървообработване" и "Мебелно производство"
Дискусионни панели и B2B форум, запознаване с иновативни продукти и услуги Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
С 16 млн. евро по програма "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" ще бъдат намалени парниковите емисии
Общият бюджет на програмата е близо 16 млн. евро, от които 85% са безвъзмездна финансова помощ; период на действие до април 2017 г. Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Актуализирана политика в областта на електронните съобщения на Република България 2015-2018 г.
Секторът на електронните съобщения има важно икономическо и социално значение в решаването не само на технологични, но и на редица обществени въпроси Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
14 октомври – Световен ден на стандартизацията
Под мотото „Стандартите – еднакви правила на играта за всички” Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Тримесечен преглед на Европейската комисия относно трудовата заетост и социалната обстановка
Започналото през пролетта на 2013 г. икономическо възстановяване продължава да бъде нестабилно, а увеличаването на заетостта остава несигурно Още