Брой 192 (702), 07-10-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

С 16 млн. евро по програма "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" ще бъдат намалени парниковите емисии


Реализацията на програмата "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" ще доведе до намаляване на парниковите емисии с 35 хил. т СО2 чрез иновативни технологии за оползотворяване на енергийния потенциал на ВЕИ и въвеждане на енергоефективни решения в сградите. Това съобщи служебният зам.-министър на икономиката и енергетиката Антон Павлов на пресконференция за обявяване на покани за подаване на проектни предложения по инициативата.

Зам.-министър Павлов съобщи, че общият бюджет на програмата е близо 16 млн. евро, от които 85% са безвъзмездна финансова помощ в размер на 13.3 млн. евро, и с период на действие до април 2017 г. Инициативата се подкрепя от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство въз основа на меморандум за разбирателство между България и Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, а Министерството на икономиката и енергетиката е програмен оператор. Партньор на МИЕ от страна на донора е Дирекцията за водни ресурси и енергия към Министерството на петрола и енергетиката на Норвегия.

Програмата включва четири грантови схеми, насочени към оползотворяване на хидроенергийния потенциал, насърчаване на мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяеми източници на енергия в сгради, които са държавна и общинска собственост, поясни Павлов. Днес даваме начало на две от процедурите за подбор на проектни предложения. Първата грантова схема е  "Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи". В програмата са предвидени 7 647 059 евро за реализирането на проекти в тази област.

Втората грантова схема е за производство на горива от биомаса. По нея ще бъдат финансирани проекти за производство на пелети, дървесен чипс, екобрикети, биогаз от ферми и др. Бенефициенти са малки и средни предприятия. Бюджетът на процедурата е 1 764 705 евро. Размерът на безвъзмездната финансова помощ е до 60% и в рамките от 30 000 до 200 000 евро. Предвидени са мерки за повишаване на енергийната ефективност и оползотворяване енергийния потенциал на биомасата за постигане на общоевропейските цели за намаляване емисиите парникови газове. Това е съществен елемент от прехода към конкурентоспособна нисковъглеродна икономика, подчерта зам.-министърът и допълни, че в това отношение страната ни разчита на ползотворно сътрудничество с Норвегия.

Целият грант безвъзмездна финансова помощ по тази програма е около 13 млн. евро – един от най-големите, отпуснати за България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, допълни посланикът на Норвегия в София Н. Пр. Гюру Катарина Викьор. Тя поясни, че опитът на норвежката държава и на бизнеса в нейната страна в енергийната ефективност биха могли да бъдат много полезни на България. Посланик Викьор съобщи, че представители на 9 водещи норвежки компании вече са провели срещи с български партньори за бъдещи съвместни проекти.

В отговор на журналистически въпроси зам.-министър Павлов припомни, че една от основните задачи на служебното правителство е ускоряването на реализацията на програмата. Той припомни, че благодарение на работата на служебния кабинет са напреднали и предпроектните проучвания за интерконекторните връзки на България със съседните й държави. По турската газова връзка вече има готовност от наша страна и в най-скоро време предстои среща в Истанбул на работните групи за подписване на нови документи. По газопровода със Сърбия се работи също активно, в момента са достигнати археологически обекти. За гръцката връзка вече има одобрен подробен устройствен план за района на Кърджали и се действа активно, защото интерконекторът е от общоевропейски интерес.

Ресорният зам.-министър допълни, че в момента се обсъждат корекции по предложенията за промени в ЗИД на Закона за енергетиката, свързани с капацитета на ДКЕВР. Новите текстове ще дадат възможност на следващото Народно събрание веднага да започне работа по тази актуална тема, обобщи Антон Павлов.

НОВИНИ ОТ БТПП
Информационен ден за новите моменти в проекта на Закон за енергийна ефективност - задължения и перспективи пред бизнеса
Проектозаконът се стреми да доближи България до постигането на европейските цели, заложени в стратегията Европа 2020 Още
Перспективи за българския бизнес през новия програмен период 2014 - 2020 г.
Процедурите по кандидатстването и необходимата документация ще са максимално опростени от гледна точка на намаляване административната тежест върху фирмите Още
БТПП препоръчва участие в Конференция за чуждестранни инвеститори в Букурещ
Международен форум с фокус върху най-динамичните бизнес сектори на румънската икономика Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Делегация на Търговската палата на Кралево, Сърбия посети Враца
Екипът на Търговско-промишлена палата - Враца организира срещи с потенциални български партньори Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Годишна конференция на браншовете "Дървообработване" и "Мебелно производство"
Дискусионни панели и B2B форум, запознаване с иновативни продукти и услуги Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
С 16 млн. евро по програма "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" ще бъдат намалени парниковите емисии
Общият бюджет на програмата е близо 16 млн. евро, от които 85% са безвъзмездна финансова помощ; период на действие до април 2017 г. Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Актуализирана политика в областта на електронните съобщения на Република България 2015-2018 г.
Секторът на електронните съобщения има важно икономическо и социално значение в решаването не само на технологични, но и на редица обществени въпроси Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
14 октомври – Световен ден на стандартизацията
Под мотото „Стандартите – еднакви правила на играта за всички” Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Тримесечен преглед на Европейската комисия относно трудовата заетост и социалната обстановка
Започналото през пролетта на 2013 г. икономическо възстановяване продължава да бъде нестабилно, а увеличаването на заетостта остава несигурно Още