Брой 192 (702), 07-10-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Актуализирана политика в областта на електронните съобщения на Република България 2015-2018 г.


Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение на всички заинтересовани лица до 17:30 часа на 06.11.2014 г. в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, София, ул. „Гурко” № 6, етаж ІV.

Мотиви

Проектът на Актуализирана политика в областта на електронните съобщения на Република България 2015-2018 г. е изготвен на основание чл. 7 от Закона за електронните съобщения.

В проекта на политика са отразени приоритети, свързани с:

•      намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи;

•      гъвкаво и ефективно управление на ограничените ресурси;

•      гарантиране на правото на избор и подобряване на информираността на потребителите;

•      защита на неприкосновеността на личния живот при предоставяне на електронни съобщителни услуги;

•      осигуряване на равнопоставен достъп на крайните потребители с увреждания до електронни съобщителни услуги.

Пълният текст на проекта на Актуализирана политика в областта на електронните съобщения на Република България 2015-2018 г. може да се види в  Приложението.

Лице за контакт:

  • Красимира Димитрова - началник на отдел „Развитие на електронните съобщения“, тел.: (+359 2) 949 24 96, e-mail:kdimitrova@mtitc.government.bg
  • Димитър Димитров - началник на отдел „Управление на радиосъобщенията“, тел.:(+359 2) 949 23 37,e-mail:didimitrov@mtitc.government.bg

Приложение:  Проект на Актуализирана политика в областта на електронните съобщения на Република България 2015-2018 г.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Информационен ден за новите моменти в проекта на Закон за енергийна ефективност - задължения и перспективи пред бизнеса
Проектозаконът се стреми да доближи България до постигането на европейските цели, заложени в стратегията Европа 2020 Още
Перспективи за българския бизнес през новия програмен период 2014 - 2020 г.
Процедурите по кандидатстването и необходимата документация ще са максимално опростени от гледна точка на намаляване административната тежест върху фирмите Още
БТПП препоръчва участие в Конференция за чуждестранни инвеститори в Букурещ
Международен форум с фокус върху най-динамичните бизнес сектори на румънската икономика Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Делегация на Търговската палата на Кралево, Сърбия посети Враца
Екипът на Търговско-промишлена палата - Враца организира срещи с потенциални български партньори Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Годишна конференция на браншовете "Дървообработване" и "Мебелно производство"
Дискусионни панели и B2B форум, запознаване с иновативни продукти и услуги Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
С 16 млн. евро по програма "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" ще бъдат намалени парниковите емисии
Общият бюджет на програмата е близо 16 млн. евро, от които 85% са безвъзмездна финансова помощ; период на действие до април 2017 г. Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Актуализирана политика в областта на електронните съобщения на Република България 2015-2018 г.
Секторът на електронните съобщения има важно икономическо и социално значение в решаването не само на технологични, но и на редица обществени въпроси Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
14 октомври – Световен ден на стандартизацията
Под мотото „Стандартите – еднакви правила на играта за всички” Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Тримесечен преглед на Европейската комисия относно трудовата заетост и социалната обстановка
Започналото през пролетта на 2013 г. икономическо възстановяване продължава да бъде нестабилно, а увеличаването на заетостта остава несигурно Още