Брой 139 (2145), 22-07-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица

 

Наименование

Дейност

Търговски представителства на чуждестранни лица

НЕТАП (NETUP)
Украйна

 

нтернет услуги; канали за предаване на данни; корпоративни услуги на предаване на данни

ООО СТРЕЛЕЦ (LTD STRELETS)
Руска Федерация
 

Ремонт на електронно и оптично оборудване; монтаж на промишлени машини и оборудване; осигуряване на работоспособността на котелните помещения
 

Есер Якът Хайванджълък Туризм Иншаат Текстил Гъда Темизлик Тиджарет Ве Санаи Лимитед Ширкети
(Eser Yakit Hayvancilik Turizm Insaat Tekstil Gida Temizlik Ticaret Ve Sanayi Limited Sirketi)
Турция

Търговия с хранителни стоки

АЛЕКЛИМ АЛХАСИБ ООД
(ALEKLIM ALHASIB OOD)
Либия

Отглеждане на животни и износ на месо

Дружество за производство, търговия и услуги АВТ ИНТЕРНАТИОНАЛ ООД Скопие
(AWT INTERNATIONAL LTD Skopje)
Република Северна Македония

Търговия с хранителни стоки;
търговия с машини и съоръжения за хранителната индустрия

Дружество с ограничена отговорност АЛАИД
(ALAID Ltd)
Украйна

Търговия на едро и дребно с детайли и оборудване за транспортни средства

ПРОС
(PROS)
Украйна

Организиране на конгреси и търговски изложения

Търговски дом Интервиндоус
(Trading house Interwindows)
Украйна

Производство на алуминиеви метални конструкции; монтаж на фасадни конструкции на сгради

Вайдмюлер Интерфейс ГмбХ и Ко. КГ
(Weidmuller Interface GmbH & Co. KG)
Германия

Маркетинг

Допълнителна информация – както за новорегистрираните, така и за всички търговски представителства, може да намерите на интернет сайта на Палатата www.bcci.bg
 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Покана за семинар „Условия и стъпки за правилното приложение на СИДДО”
30 септември 2020, в БТПП Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ
Правна сигурност в търговския оборот чрез осигуряването на защита на личните данни на физическите лица при тяхното обработване - Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Одобрени са промени в Закона за чужденци в Република България
Административно наказателни разпоредби в случаи на неизпълнение на задължението на работодателя да уведоми дирекция „Миграция“ при прекратяване на трудовоправните отношения с чужденци Още
Промени в Закона за държавните резерви и военновременните запаси и Закона за акцизите и данъчните складове
Свързани с образуването на „Държавна петролна компания“ Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Световната организация за интелектуална собственост с нови услуги за потребителите
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Инвестиционна възможност за придобиване на сръбското предприятие “Беохемия“
Произвежда домашни почистващи препарати Още