Брой 139 (2145), 22-07-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ

Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network


Това е бюлетин на Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса Enterprise Europe Network за търсене на партньори за търговско и производствено коопериране и технологичен трансфер. В бюлетина са преведени кратки резюмета на запитванията. За да получите достъп до пълния текст на офертите или да заявите интерес, моля, въведете номера на обявата и използвайте опцията Request more information под всяка от обявите на адрес:

http://een-bcci.com/nameri-partnior/dostup-do-vsichki-oferti/

При затруднения, пишете ни на e-mail: een@bcci.bg или позвънете на тел. 02/ 8117 505, 515, 525

 

РУСИЯ
BRRU20200616001
Дистрибутор на медицински изделия и материали търси доставчици на технологии за ендопротезиране.

 

УНГАРИЯ     
BOHU20200421001       
Производител на пластмасови кошници за пазаруване, пригодени специално за ползване в автомобили и създадени от рециклирана пластмаса, търси дистрибутори.

 

ФРАНЦИЯ        
BRFR20200615001         
Дизайнер и дистрибутор на кашмирени облекла търси производители на плетени тъкани.

 

ФРАНЦИЯ        
BRFR20190613001         
Дистрибутор търси доставчици на стъклени буркани за храна и бутилки.

 

ПОЛША              
BRPL20200526002         
Производител на натурална козметика и свещи търси доставчици на натриев кокоил исетионат (sodium cocoyl isethionate).

 

ПОЛША              
BOPL20200525001          
COVID-19: Производител на защитни шлемове търси дистрибутори.

 

ПОЛША              
BOPL20200428001          
COVID-19: Производител на брави, панти и дръжки за врати предлага нов метод за отваряне на санитарни врати без допир с ръце. Фирмата търси дистрибутори.

 

ПОРТУГАЛИЯ  
BOPT20200518001          
COVID 19: Производител на устройство за дезинфекция на ръце в обществени сгради търси дистрибутори.

 

РУСИЯ
BORU20200429002         
Производител на инвертори търси дистрибутори и търговски агенти.

 

СЛОВАКИЯ       
BOSK20200514001         
COVID-19: Производител на безконтактни диспенсери за дезинфекция на ръце търси дистрибутори.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Покана за семинар „Условия и стъпки за правилното приложение на СИДДО”
30 септември 2020, в БТПП Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ
Правна сигурност в търговския оборот чрез осигуряването на защита на личните данни на физическите лица при тяхното обработване - Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Одобрени са промени в Закона за чужденци в Република България
Административно наказателни разпоредби в случаи на неизпълнение на задължението на работодателя да уведоми дирекция „Миграция“ при прекратяване на трудовоправните отношения с чужденци Още
Промени в Закона за държавните резерви и военновременните запаси и Закона за акцизите и данъчните складове
Свързани с образуването на „Държавна петролна компания“ Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Световната организация за интелектуална собственост с нови услуги за потребителите
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Инвестиционна възможност за придобиване на сръбското предприятие “Беохемия“
Произвежда домашни почистващи препарати Още