Брой 139 (2145), 22-07-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Световната организация за интелектуална собственост с нови услуги за потребителите


Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) съобщава, че Отделът за подпомагане на малките и средни предприятия ( МСП) и предприемачество към Департамента за развитите страни и сраните в преход е стартирал нов и изцяло актуализиран уебсайт относно интелектуалната собственост (ИС) и бизнеса. Страницата е достъпна на всичките шест езика на ООН и съдържа изключително полезна и практическа информация, като всеки, който проявява интерес, може да я посети.

Този сайт върви ръка за ръка с раздела относно ИС и значението ѝ за университетите и академичната общност - Разделът е достъпен на този линк https://www.wipo.int/about-ip/en/universities_research%20/

От СОИС представят и бета версия на нов инструмент, предназначен да подпомага МСП при извършване на базово определяне на техните активи в областта на ИС и използването и защитата на отделните обекти. Достъп до инструмента може да получите на сайта на СОИС -  Достъп до инструмента https://www.wipo.int/ipdiagnostic/

Източник: Патентно ведомство на Р България

НОВИНИ ОТ БТПП
Покана за семинар „Условия и стъпки за правилното приложение на СИДДО”
30 септември 2020, в БТПП Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ
Правна сигурност в търговския оборот чрез осигуряването на защита на личните данни на физическите лица при тяхното обработване - Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Одобрени са промени в Закона за чужденци в Република България
Административно наказателни разпоредби в случаи на неизпълнение на задължението на работодателя да уведоми дирекция „Миграция“ при прекратяване на трудовоправните отношения с чужденци Още
Промени в Закона за държавните резерви и военновременните запаси и Закона за акцизите и данъчните складове
Свързани с образуването на „Държавна петролна компания“ Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Световната организация за интелектуална собственост с нови услуги за потребителите
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Инвестиционна възможност за придобиване на сръбското предприятие “Беохемия“
Произвежда домашни почистващи препарати Още