Брой 139 (2145), 22-07-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ

Инвестиционна възможност за придобиване на сръбското предприятие “Беохемия“


СТИВ-Белград е провела среща с представители на сръбската финансова консултантска компания “MD Solutions”, на която  е представена възможността за придобиване на предприятието “Беохемия“ от потенциално заинтересовани български фирми.

“MD Solutions” е наета да намери потенциален инвеститор  и да бъде консултант в преговорите за придобиването на предприятието и е предоставила презентация на “Беохемия“ – съдържа обща информация, конкурентни позиции в Сърбия и в региона на Западните Балкани, финансови данни за последните години, както и прогнозни стойности до 2024 г.

Потенциално заинтересованите български компании могат да се свържат със СТИВ-Белград: e-mail: a.angelov@mi.government.bg  ,  моб. тел.: +381668812094

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Покана за семинар „Условия и стъпки за правилното приложение на СИДДО”
30 септември 2020, в БТПП Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ
Правна сигурност в търговския оборот чрез осигуряването на защита на личните данни на физическите лица при тяхното обработване - Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Одобрени са промени в Закона за чужденци в Република България
Административно наказателни разпоредби в случаи на неизпълнение на задължението на работодателя да уведоми дирекция „Миграция“ при прекратяване на трудовоправните отношения с чужденци Още
Промени в Закона за държавните резерви и военновременните запаси и Закона за акцизите и данъчните складове
Свързани с образуването на „Държавна петролна компания“ Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Световната организация за интелектуална собственост с нови услуги за потребителите
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Инвестиционна възможност за придобиване на сръбското предприятие “Беохемия“
Произвежда домашни почистващи препарати Още