Брой 139 (2145), 22-07-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Покана за семинар „Условия и стъпки за правилното приложение на СИДДО”


30 септември 2020 г., 9.00 – 17.00 часа

Организатор: БТПП - ЦПОПКФО
 

България следва да уточни окончателно разпоредбите от Многостранната конвенция за промяна на СИДДО, които ще прилага към своята мрежа от спогодби. За да улесни бизнеса в процеса на тази промяна, както и в подготовка на дългоочакваното обучение за място на стопанска дейност, БТПП предлага практическо обучение по прилагането на мрежата от СИДДО на България.

 По време на обучението ще бъдат разгледани основни въпроси свързани с:

 ► Как да четем СИДДО – разглеждане на конкретни текстове за най-често срещаните видове доходи

  ► Третиране на „технически услуги“ за целите на данък при източника

 ► Третиране на „авторски и лицензионни възнаграждения“ за целите на данъка при източника

Конкретна информация за темите, условията за участие и регистрация  ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
Покана за семинар „Условия и стъпки за правилното приложение на СИДДО”
30 септември 2020, в БТПП Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ
Правна сигурност в търговския оборот чрез осигуряването на защита на личните данни на физическите лица при тяхното обработване - Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Одобрени са промени в Закона за чужденци в Република България
Административно наказателни разпоредби в случаи на неизпълнение на задължението на работодателя да уведоми дирекция „Миграция“ при прекратяване на трудовоправните отношения с чужденци Още
Промени в Закона за държавните резерви и военновременните запаси и Закона за акцизите и данъчните складове
Свързани с образуването на „Държавна петролна компания“ Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Световната организация за интелектуална собственост с нови услуги за потребителите
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Инвестиционна възможност за придобиване на сръбското предприятие “Беохемия“
Произвежда домашни почистващи препарати Още