Назад

АОБР и ДПС се обединиха около препоръките за запазване на данъчна стабилност и намаляване на административните такси


Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) и Движението за права и свободи се обединиха около мнението за запазване на данъчната стабилност в България и намаляване административните такси по време на среща, на която обсъдиха препоръките на представителните организации на бизнес за Бюджет 2022. И представителите на АОБР и тези на ДПС са категорични, че трябва да се прилага стриктното спазване на разходопокривния принцип при формирането на държавните и общинските такси.

АОБР категорично обяви подкрепата си за запазване на равнищата на данъчните ставки и на равнищата на осигурителните вноски за 2022 г. Според организацията това е един от основните фактори за насърчаване на инвестициите и за осигуряване на условия за икономически растеж. За пореден път работодателските организации отправиха забележка срещу непрекъснатото отлагане на изчисляването на Такса „Битови отпадъци“ на основа на реалното замърсяване и настояха Бюджет 2022 г. да бъде изработен на основа, при която таксата се изчислява на принципа „замърсителят плаща“.

Според работодателските организации независимо от сложната политическа обстановка дебатите по приоритетите и политиките на „Бюджет 2022“ трябва да бъдат в дневния ред на обществото и при конструиране на новия парламент проекта да бъде внесен и гласуван в ускорени срокове.

„Тези срещи за нас от много важни, особено в изключително сложната ситуация, в която се намира България в момента – поредни избори в рамките на една година и липса на редовно правителство. За нас бъдещо правителство трябва се сформира около програма и няколко общонационални приоритети, а бюджетът трябва да се прави на база на политиките, записани в тази програма. Ние не просто сме отворени към препоръките на бизнеса за бюджета, ние ги изискваме. За нас това е единствения възможен път за изход от кризата в момента“, заяви заместник-председателя на ДПС Йордан Цонев.

По думите на другия заместник-председател на ДПС Халил Летифов задачата на следващото народно събрание е да се формулират и реализират мерки, които да подкрепят и съхранят българския бизнес. „Бизнес среда у нас няма, само вие знаете какво ви коства да работите и развивате предприятията си у нас. Държавата трябва да спре да бъде мащеха за родните компании и майки за чуждите“, допълни още той.

АОБР поиска в държавния бюджет за 2022 г. да бъдат предвидени средства за финансиране на политики за справяне с последиците от кризата, причинена от COVID-19 и енергийната криза. В препоръките си към бюджета четирите национално представителни организации искат в бюджета за следващата години да бъде заложен ресурс за провеждане на политики за подобряване на бизнес средата, както и възможности за осигуряване на икономически растеж на България.

Като изключително важни от АОБР бяха посочени политиките, свързани с антикризисни мерки, включително ускорено инвестиране на европейските фондове. Сред тях са запазване на мярката за запазване на заетостта, прилагане на мярка за финансиране на постоянните разходи на предприятия със спад в приходите от продажби над 30% спрямо реализираните през 2019 г., която да подкрепи ликвидността на българските предприятия. Представители на организациите на бизнеса поискаха своевременно да се стартира прием на проекти по част от европрограмите, а при одобрението им от ЕК незабавно да се пристъпи към подписване на договори, за да не се губят нови 6 месеца.

Сред другите важни препоръки на АОБР бяха да се търсят възможности за включване в бюджета на разчети за реализиране на конкретни реформи в здравноосигурителната система, преустановяване на административното увеличаване на минималната работна заплата и пенсия, прекратяване на заплащането от предприятията на първите три дни болнични и други.