Назад

Посещение в Тренто, Италия за обмен на добри практики в социалната сфера
Делегация, организирана от Търговско-промишлена палата - Враца, осъществи посещение в Тренто, Италия за обмен на добри практики, в периода 18-22 октомври 2021 г., в рамките на Пилотно действие „SOCIAL-D“, проект „DIALOG“, финансиран по Програма Interreg Europe. Делегацията включи представители на Община Враца, Областен Съвет на БЧК - Враца и Регионална дирекция за социално подпомагане - Враца.

Събитието  бе официално открито от представители на местната администрация, които споделиха, че съществува сериозен потенциал за развитие на двустранните отношения България - Италия. Изпълнителният директор на ТПП-Враца Илиана Филипова благодари на домакините и отбеляза дългогодишното сътрудничество между Палатата, Автономната провинция Трентино и Федерацията на потребителските кооперации. След официалната част сесията продължи с представяне на проект „In Cooperazione welfare“: програма за предоставяне на грижи и благосъстояние на лица, онлайн платформа, разработена по проекта, както и социални услуги и принципа на субсидиарност, предоставяни от социални предприятия и кооперации.

Българската делегация посети  Социална кооперация „Gruppo 78“ в Роверето, която предоставя защитени жилища, социални и здравни услуги, обучения и работилници, в които лицата с увреждания получават умения и компетенции по различни професии.

Програмата на посещението включи представяне на дейността на неправителствени организации, чиито цели са предоставяне на независим живот и социално включване на хората с увреждания по иновативен начин.

Посещението включи също така посещение на място на  Социална кооперация „La Rete“, която управлява жилища за хора с увреждания, с финансовата подкрепа на Фонда за солидарност. Тя е част от Consolida - консорциум от социални кооперации, които се грижат за общността, като предлагат образователни услуги, грижи и помощ, и създават възможности за работа за лица в неравностойно положение. Посещението завърши с дискусия за създаване на потенциални услуги, започвайки от ежедневния контакт с нуждаещите се, засилвайки приноса на доброволчеството и сътрудничеството с различни обществени и частни субекти.

Членовете на българската делегация представиха опита на България, а Илиана Филипова изнесе презентация за дейността, услугите и целите на Палатата, както и профила на Северозападния регион на България. Представители на Община Враца очертаха социалните услуги, предоставяни от общината и успешно реализираните и настоящи проекти в тази сфера. Директорът на ОС на БЧК Враца представи основните приоритети и задачи на организацията, социалната политика, както и програми и проекти, насочени към уязвимите общности. Директорът на Регионалната дирекция за социално подпомагане - Враца даде полезна информация за изпълнението на държавната политика в сферата на социалните дейности и функциониращите социални услуги.

Също така беше проведена официална среща с Матиа Готарди, член на Правителството на независимата провинция Трентино по въпросите на регионалното развитие и местните власти. Така се постави  основата на едно дългосрочно  и ползотворно сътрудничество в сферата на социалните услуги и проекти.

Пилотното действие „SOCIAL-D“, предвижда Посещение за обмен в България, през месец януари 2022 г.

*********************************************************************

За допълнителна информация относно проекта, изпълнените и предстоящи дейности: Мая Милова, ТПП-Враца, на тел. 092 660273 или e-mail: cci-vr@cci-vratsa.org

.