Назад

Нови правила на ЕС за по-устойчив банков сектор


Европейската комисия прие преглед на банковата уредба на ЕС – Регламента за капиталовите изисквания и Директивата за капиталовите изисквания. С тези нови правила ще се увеличи устойчивостта на банките в ЕС на потенциални бъдещи икономически шокове и същевременно ще се допринесе за възстановяването на Европа от пандемията от COVID-19 и за прехода към неутралност по отношение на климата.

С новия пакет се финализира прилагането в ЕС на споразумението „Базел III“. Това споразумение бе постигнато от ЕС и неговите партньори от Г-20 в рамките на Базелския комитет по банков надзор, а целта му е да се увеличи устойчивостта на банките на потенциални икономически шокове. Днешните предложения са последният етап на тази реформа на банковата уредба.

Прегледът се състои в следните нормотворчески стъпки:

  • законодателно предложение за изменение на Директивата за капиталовите изисквания (Директива 2013/36/ЕС);
  • законодателно предложение за изменение на Регламента за капиталовите изисквания (Регламент 2013/575/ЕС);
  • отделно законодателно предложение за изменение на Регламента за капиталовите изисквания в областта на преструктурирането (предложение за т.нар. „гирлянд“).

Повече информация ще намерите в документа тук.