Назад

Бизнес събитие с Networking в рамките на Международен медицински конгрес в Пловдив


На 09.09.2022 в Конгресен център на Международен панаир гр. Пловдив,  Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия организира  бизнес събитие с Networking в рамките на Единадесети международен медицински конгрес на Югоизточноевропейски медицински форум /ЮЕМФ/, който ще се проведе в периода 8-11.09.2022 г.

Основната цел на ЮЕМФ е да насърчи партньорството между медицинските съсловия на страните членки да дискутират общите проблеми на системите на здравеопазването в тази част от Европейския континент, да обменя опит и да разработва общи подходи във всички области и дейности на медицинските организации, да развива непрекъснато медицинско образование, чрез медицински конгреси, конференции и други форми на съвместна дейност, да подпомага своите членове за подобряване на тяхната медицинска и мениджърска квалификация, да установява контакти и партньорство с други международни организации. Паралелно с присъствието на водещи университетски лектори, ръководители на лечебни заведения и здравни мениджъри, участие в Международния медицински конгрес на ЮЕМФ ще вземат и представители на малки и средни старт-ъп и развиващи се предприятия. Местни и чуждестранни фирми в областта на производството и доставката на различни медицински консумативи, медицинско оборудване, биопродукти и храни ще разкрият пред участниците във форума реализираните научни изследвания в реални иновации, което от своя страна ще доведе до активизиране на инвестициите в нови високотехнологични производства и ще увеличи конкурентоспособността на бизнеса.

При проявен интерес, следва да бъде направена предварителна регистрация на адрес www.b2bconnect.bg , на страницата на събитието в срок до 05 септември 2022 г. (понеделник). На регистрираните участници допълнително ще бъде изпратена програма на събитието. Допълнителна информация може да бъде получена от Росица Асенова, тел. 02/9407980, e-mail: r.assenova@sme.government.bg.

Участието в събитието е безплатно.