Назад

БТПП се включи в Информационния ден относно възможностите за българския бизнес по НПВУОнлайн информационен ден за възможностите за българския бизнес по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), организиран от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), се проведе вчера в залата на ИАНМСП. В събитието взеха участие служебният вицепремиер по управление на европейските средства Атанас Пеканов и служебният министър на иновациите и растежа Александър Пулев.

Освен представителите на служебния кабинет в него се включиха  изпълнителният директор на Агенцията за насърчаване на малките и средни предприятия Бойко Таков, председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов, както и над 1200 участника – представители на бизнес общността, НПО, научни организации, университети, училища и др.

Събитието бе открито от вицепремиера Атанас Пеканов, който подчерта, че основният таргет са българските микро-, малки и средни предприятия, които са гръбнакът на икономиката ни, тъй като в тях се реализират иновациите. Всички български институции и бизнесът следва да обединят усилията си за ускоряване на зеления преход с цел намаляване на разходите и повишаване на конкурентноспособността им.

Министърът на иновациите и растежа Александър Пулев отправи ясни и точни послания, като призова служебният кабинет и държавата да продължават да работят за осигуряване на благоприятна бизнес среда за микро-, малките и средни предприятия и за правилното разпределение на основния ресурс от 600 млн. лева за подпомагането им.

За целта е задължително в срок до 21.09.2022г. да се осъществи процедурата по технологичната модернизация, особено в предприятията от преработвателната промишленост, на обща стойност 260 млн. лева.

Той спомена и останалите 3 процедури с краен срок до края на годината: 

  •   ИКТ решения и киберсигурност  – 30,6 млн. лева
  •   изграждане на ВЕИ за собствено производство на енергия – 200 млн. лева
  •   кръгова икономика- 120 млн. лева

Министър Пулев подчерта непрестанните усилия на служебния кабинет, срещите с областните управители за осигуряване на нужния капацитет и приемственост.

От Главна дирекция „Еврофондове за конкурентноспособност“ към Министерството на иновациите и растежа представиха първата за България процедура от Плана за възстановяване и устойчивост- „Технологична модернизация“.  Тя е с бюджет 260 млн. лв., като спрямо категорията и нуждите си микро, малките и средни предприятия в страната могат да получат съответно 180 000 лв., 350 000 лв. и 700 000 лв. за ново оборудване и софтуер. Кандидатстването по мярката е изцяло електронно и ще е отворено до 21 септември 2022 г. 

Възможността за финансиране може да бъде регионална или de minimis /минимална/,  като минималният размер на безвъзмездното финансираве възлиза на 35 хил. лева. Максималната продължителност на предложенията е 12 месеца.

Предвид горното припомняме, че БТПП със своето становище подкрепя предложението на Асоциацията на европейските палати относно промяна в прага и срока на мярката „de minimis“ във връзка с високата инфлация и съпътстващите я кризи, довели до намаляване ефекта на парите и обезценяване стойността на валутите на ЕС.

След направените презентации от страна на участниците бяха зададени много въпроси, свързани с критериите за кандидатстване по изброените програми; опция  за закупуване на ДМА от чуждестранни фирми; възможност за реално сътрудничество между голямо и малко предприятие; схеми за създаване на нови компании и старт-ъп, възможност за участие на МСП в повече от 1 проект;  критерии за кандидатстване на фирма от селските райони и други, потвърждаващи големия интерес към подобен род събития.