Назад

Мероприятия по повод 30 години Национално сдружение на българските спедитори (НСБС)


Националното сдружение на българските спедитори (НСБС) организира поредица от мероприятия по повод 30-тата годишнина на сдружението -  срокът за регистрация е 02 септември 2022 г.

Мероприятията ще се проведат в периода 29-30 септември 2022 г. в София Хотел Балкан, гр. София, както следва:

29 септември 2022 г. (четвъртък)

► 14-та Международна SEEFF конференция „Digitalization, Multimodality, Sustainability“ с участието на български и международни експерти в областта на транспорта, спедицията и логистиката, представители на спедиторски асоциации от Югоизточна Европа, FIATA и CLECAT (предварителна програма) – начало 13:30 часа;
Формат на провеждане на конференцията: присъствено.
Такси за участие в конференцията:
Лица с покани и членове на НСБС – безплатно
Външни лица: 60,00 EUR

► Официална церемония по честване 30-та годишнина на НСБС – начало 19:00 часа.


30 септември 2022 г. (петък)

► Заседания на работни групи Road и Rail към FIATA – начало 09:30 часа (присъствено и онлайн)

------

Повече информация за мероприятията по повод 30-тата годишнина на НСБС и възможност за регистрация може да откриете на WEB сайт - www.nsbs.bg/bg/30-g-nsbs