Назад

БНБ в Евросистемата: Каква ще бъде ролята на централната ни банка в еврозоната


В началото на февруари Народното събрание прие изцяло нов Закон за БНБ, който ще влезе в сила от датата, посочена в Решение на Съвета на Европейския съюз за приемането на еврото. 

Българската народна банка разпространи на 27 февруари информация под формата на въпроси и отговори за това, как ще се промени функцията на централната ни банка, когато институцията стане част от Евросистемата, обединяваща Европейската централна банка и централните банки на страните членки на валутния съюз.

Ето някои от въпросите:

  • Защо новият Закон за БНБ е важна стъпка по пътя към пълноправното членство на България в ЕС?
  • Какво означава провеждане на единна парична политика на Евросистемата?
  • Как се гарантира институционалната независимост на Българската народна банка?
  • Новият закон дава ли повече възможности на БНБ по отношение на паричната политика?
  • Какво ще стане с платежните системи функциониращи в страната?

Линк към въпросите и отговорите на сайта на БНБ  ТУК