Назад

Министерство на правосъдието обявява обществена консултация във връзка с цялостната предварителна оценка на въздействието на ЗСВ


Министерството на правосъдието обявява обществена консултация като част от процедурата по изготвяне на цялостна предварителна оценка на въздействието на проект на Закон за съдебната власт. 

Основната цел на консултацията е на този най-ранен етап от цикъла по формулиране на политики и разработване на мерки за регулиране да се получи обратна връзка и да се съберат достатъчно предложения, становища, данни и информация от заинтересованите страни относно очакваните ефекти от евентуална публична регулаторна интервенция в областта на сътрудничеството за развитие и хуманитарната дейност. 

Можете да се включите в консултацията до 08.03.2024 г., като попълните анкетата на следния линк: https://forms.gle/BSNnC5rY4n5ammMH7