Назад

Конференция "Жени, мир, сигурност" с участието на дипломатическия корпус

Сдружение "More Women in Power" и Н.Пр. Закия Ел Мидауи - доайен на дипломатическия корпус и посланик на Кралство Мароко в България, организираха  конференция "Жени, мир,  сигурност". БТПП и  "Women Act Greece" бяха съорганизатори на събитието.

Вицепремиерът и министър на външните работи Мария Габриел бе патрон на събитието. “Програмата „Жени, мир, сигурност” на ООН е глобална пътна карта за правосъдие, сигурност и права на човека. Тя отстоява виждането, че устойчив мир може да бъде постигнат само когато гласовете на жените бъдат чути и правата им са защитени”, подчерта Мария Габриел.

В речта си тя припомни, че за първи път в историята си България стана член на Изпълнителния съвет на ООН-Жени за периода 2023-2025 г. България е и член на Съвета по правата на човека за периода 2024-2026г. Сред основните приоритети на страната са насърчаване на равенството между половете и овластяването на жените.

Тя акцентира на подкрепата за жените в иновациите и открои възможностите, които дава зеленият преход за това все повече момичета да са лидери в борбата с климатичните промени.

"Ролята на жените и тяхното участие в дипломатически мисии за насърчаване на мира и сигурността и за предотвратяване и разрешаване на конфликти, ще стават все по-актуални. Вярвам, че жените могат да допринесат за едно по-добро, по-мирно и по-сигурно общество.", завърши изказването си Мария Габриел.

В приветствието си към участниците Цветан Симеонов благодари на вицепремиера и външен министър Мария Габриел и на Н.Пр. Закия Ел Мидауи за ангажимента да подкрепят конференцията. Като национално представителна работодателска организация БТПП се ръководи от принципа за равното представителство и участие на жените във всички сфери  на обществения живот, включително в управлението на страната. В бързо променящия се свят, в който живеем, жените са тези лидери, които със своята настойчивост, балансираност и последователност са нужни на България.

Според статистика, публикувана на сайта на ЕС, България е на 29-то място от общо 39 страни по дял на жените в националните парламенти и националните правителства.