Назад

БТПП ще си сътрудничи с Български атомен форум (БУЛАТОМ)Председателят на БТПП Цветан Симеонов и главният секретар д-р Васил Тодоров, проведоха среща с представителите на Български атомен форум (БУЛАТОМ), д-р инж. Богомил Манчев – председател, Станислав Георгиев – изпълнителен секретар и Петър Манчев – главен финансов директор на „Джи Си Ар“ АД. Организацията е сред новоприетите членове на БТПП.

Представителите на БУЛАТОМ запознаха Симеонов и Тодоров с последните решения относно планираните за изграждане 7 и 8 блок на АЕЦ „Козлодуй“.

От БУЛАТОМ приветстват всички стъпки на правителството за изграждане на нови мощности от ядрена енергия, защото тя представлява чист нисковъглероден енергиен източник. По думи на председателя на организацията д-р инж. Богомил Манчев, до 2051 г. България ще се нуждае от нови 4 блока, за да гарантира енергийната си сигурност. 2 които да заменят настоящите №5 и 6, чиито ресурс изтича през 2050 г., и 2 които да задоволят нарастващите енергийни потребности на страната.

Според експертите на БУЛАТОМ изграждането на двата блока ще струва между 15 и 18 млрд. евро. Очаква се от страна на подизпълнители и доставчици да има нужда от 15 000 души ангажирани директно, а около 50 000 души ще бъдат косвено ангажирани. Приблизително 40% от всички дейности по изграждането на двата блока (6 – 7 млрд. евро) могат да бъдат извършени от българската индустрия.

Манчев подчерта, че това е отличен шанс за много родни бизнеси в сферата на индустрията с участието си в подобен високопрофилен енергиен проект да добият ноу-хау и експертиза, които да им позволят да работят по подобни стратегически проекти и извън страната.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов заяви, че енергийната сигурност и всички произтичащи от нея ползи са дългосрочен приоритет на Палатата и потвърди, че тя ще съдейства по всички възможни канали за информиране на българския бизнес за откриващата се възможност.

Богомил Манчев напомни, че между 5 и 7 юни 2024 г. ще се състои традиционната международна ядрена конференция, организирана от БУЛАТОМ – „БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ“. Конференцията е отлично място, където заинтересуваните български фирми да получат повече информация относно бъдещите етапи на изграждането на блокове №7 и 8, и как могат да се включат. Локацията на провеждане е Ваканционен клуб “Ривиера”, Варна. 

Ангажимент за лично участие в конференцията са поели: Румен Радев - Президент на Република България, Румен Радев - Министър на Енергетиката на Република България, Цанко Бачийски - Председател на Агенцията за Ядрено Регулиране, Ангелин Цачев - Изпълнителен директор на „Електроенергиен Системен Оператор“ и Валентин Николов - изпълнителен директор на АЕЦ „Козлодуй“.

------------------------------------------

Сдружение „Български атомен форум“ (БУЛАТОМ) е неправителствена организация, обединяваща инжeнерингови и строителни фирми, доставчици на оборудване и физически лица – експерти в областта на ядрената енергетика. БУЛАТОМ е учредена през 2001 г. Член е на Европейския атомен форум (FORATOM). Към настоящия момент включва в състава си 56 членове.

Мисия на организацията е осигуряване на безопасни и надеждни решения за ядрена енергия в отговор на нарастващите енергийни нужди на България и други страни; поддържане на най-високите стандарти на безопасност и сигурност във всички техни операции и непрекъснато подобряване на процеси и процедури; насърчаване на устойчивото развитие чрез използване на ядрена енергия и да минимизиране въздействието върху околната среда; разработване и прилагане на иновативни технологии, които да повишават безопасността, ефективността на производството и използването на ядрена енергия; сътрудничество с местни и международни партньори в областта на ядрената енергия.

Във визията за бъдещето на БУЛАТОМ ядрената енергия играе критична роля в задоволяването на световните енергийни потребности, като същевременно допринася все по-активно в положителна светлина със справянето с изменението на климата и насърчаване на устойчивото развитие.