Брой 83 (88), 27-04-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ

БАИС връчи отличия за заслуги и принос към дейността й


Общото събрание на Българска асоциация за изолации в строителството, което се проведе на 26 април т.г., премина в дух на дискусии, предложения и приемане на основните насоки на дейност на организацията. Сред основните цели на сдружението е да се превърне в един от главните фактори в процеса на енергийно обновяване на сградния фонд в страната. Делегатите на деветото общо събрание възприеха идеята работата по основните стратегически направления да продължи, като тя да бъде разширявана в зависимост от конкретните възможности на изпълнителния състав на сдружението.

Асоциацията ще продължи да заявява готовност за партньорство с централната и местната власт и ефективно да взаимодейства с институциите за спазване на нормативната уредба и качествено строителство. Ще се разширява и активната разяснителна  дейност (провеждане на обучителни семинари в страната) по „Наредба №2 на МРРБ за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения”. Всички действия на асоциацията ще бъдат насочени към утвърждаване на членството в БАИС – престижно и задължаващо. Като важна цел в дейността бе откроена активизирането на приема на членове от всички региони на страната, укрепването на административния капацитет на организацията и търсене на възможности за разширяване на дейността й.

Съгласно характера на ОС – избор на нов УС на БАИС, делегатите на форума избраха: Борис Радулов – зам.-изпълнителен директор на „Фибран България” АД – трети мандат,  инж. Кирил Маслев – управител на фирма „Хидромат” ООД – втори мандат, проф. д-р инж. Димитър Назърски – УАСГ – четвърти мандат и двама нови членове - Мария Кухтева – управител на направление „Изолации” в „Сен-Гобен Констракшън Продуктс” ЕООД, и Димитър Тумбанов – управител на „Теком” АД. Управителният съвет на БАИС единодушно взе решение за даване на втори мандат като председател на Борис Радулов и за зам.-председател на Кирил Маслев.

На форума на БАИС бяха връчени удостоверения на приетите за пълноправни членове през 2011 г. фирми („Рьофикс” ЕООД и „Стиросаур” АД).

Общото събрание на БАИС завърши с тържествена церемония по удостояване с плакет на асоциацията „За принос и заслуги към асоциацията!”.   С първия плакет бе удостоен инж. Йордан Николов – управител на фирма „Ондулин СМ” ООД, който е сред главните учредители на БАИС – успешен председател на УС в продължение на два мандата и негов член през третия си мандат. Високото отличие бе връчено и на досегашни членове на УС – инж. Цветан Германов („Германов БГ” ООД), инж. Силвия Несторова („Пластимо” АД) и инж. Митко Николков („Изомат инженеринг” ООД).

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подписа споразумение за сътрудничество с Азербайджанската фондация за насърчаване на износа и инвестициите
Подписването се състоя в рамките на посещението на министър-председателя в Баку Още
БТПП участва в обсъждане на приоритетите на Националната програма за развитие „България – 2020”
Палатата изразява удовлетвореност, че основната част от представените предложения са отразени в досегашната фаза на подготовка на проекта Още
Почетен диплом на БТПП за Милчо Бошев, председател на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки
Асоциацията е дългогодишен активен член на Палатата Още
БТПП отбеляза Международния ден за почитане паметта на загиналите при трудови злополуки
Състоя се церемония пред паметника на загиналите при трудови злополуки Още
Успешно се развива проектът „Приложение на ЦЕФТА за интернационализация на икономиката на ЮИЕ”
БТПП е координатор по проекта за България Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
БАИС връчи отличия за заслуги и принос към дейността й
Сред основните цели на сдружението е да се превърне в един от главните фактори в процеса на енергийно обновяване на сградния фонд в страната Още
ИКОНОМИКА
НСИ: Подобряване на стопанската конюнктура в страната през април
Отчита се известен оптимизъм в промишлеността и строителството Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Проектобюджет за 2013 г. на Европейския съюз
Инвестиране в икономическия растеж и работните места Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство