Брой 83 (88), 27-04-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП участва в обсъждане на приоритетите на Националната програма за развитие „България – 2020”


На 26 април в Министерски съвет се проведе обществено обсъждане на стратегическата част на Националната програма за развитие „България – 2020”. Участваха представители на правителството, социално-икономическите партньори и академичните среди. Представени бяха стратегическите текстове по осемте приоритета на „България 2020”:

  • Подобряване на достъпа и повишаване на качеството на образованието и обучението и качествените характеристики на работната сила;
  • Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване;
  • Постигане на устойчиво и интегрирано регионално развитие и използване на местния потенциал;
  • Развитие на земеделието за осигуряване на хранителна сигурност и за производство на продукти с висока добавена стойност при устойчиво управление на природните ресурси;
  • Подкрепа за развитие на високопроизводителна индустриална база и модерна иновативна инфраструктура, стимулиране на иновативната активност и научните изследвания;
  • Укрепване на институционалната среда за по-висока ефективност на публичните услуги за гражданите и бизнеса;
  • Изграждане на адекватна енергийна инфраструктура, подкрепа за повишаване на ресурсната ефективност и намаляване на енергийната зависимост;
  • Подобряване на транспортната свързаност.

БТПП изразява удовлетвореност, че основната част от предложенията и позициите на Палатата, представени пред държавните институции и залегнали в „Насоки за дейността на Българската търговско-промишлена палата 2009-2014”, са отразени в досегашната фаза на подготовка на проекта за Националната програма.

Палатата направи предложение да се включат още 2 приоритета относно мерките за гарантиране на макроикономическата стабилност на страната, както и мерки за подобряване на условията за развитие на стопанската дейност.

Пълният текст на Становището на БТПП тук

Направените предложения по време на дискусията, както и през целия процес на обсъждане, ще бъдат разгледани от междуведомствената работна група и интегрирани в окончателния текст преди предоставянето му за одобрение от Съвета за развитие.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подписа споразумение за сътрудничество с Азербайджанската фондация за насърчаване на износа и инвестициите
Подписването се състоя в рамките на посещението на министър-председателя в Баку Още
БТПП участва в обсъждане на приоритетите на Националната програма за развитие „България – 2020”
Палатата изразява удовлетвореност, че основната част от представените предложения са отразени в досегашната фаза на подготовка на проекта Още
Почетен диплом на БТПП за Милчо Бошев, председател на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки
Асоциацията е дългогодишен активен член на Палатата Още
БТПП отбеляза Международния ден за почитане паметта на загиналите при трудови злополуки
Състоя се церемония пред паметника на загиналите при трудови злополуки Още
Успешно се развива проектът „Приложение на ЦЕФТА за интернационализация на икономиката на ЮИЕ”
БТПП е координатор по проекта за България Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
БАИС връчи отличия за заслуги и принос към дейността й
Сред основните цели на сдружението е да се превърне в един от главните фактори в процеса на енергийно обновяване на сградния фонд в страната Още
ИКОНОМИКА
НСИ: Подобряване на стопанската конюнктура в страната през април
Отчита се известен оптимизъм в промишлеността и строителството Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Проектобюджет за 2013 г. на Европейския съюз
Инвестиране в икономическия растеж и работните места Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство