Брой 83 (88), 27-04-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Почетен диплом на БТПП за Милчо Бошев, председател на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки


Годишното общо отчетно изборно събрание на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България се състоя вчера, 26 април в София. Лъчезар Искров, член на Изпълнителния съвет на БТПП, поздрави всички фирми-членове на Асоциацията от името на Палатата. Той връчи Почетен диплом на Милчо Бошев, председател на сдружението, за приноса му в работата на Съвета на браншовите организации при БТПП и за персонални заслуги за усъвършенстване на дейността на колективните органи на Палатата.

През 17-те години на своето съществуване Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки убедително доказа способността си да бъде глас на бранша пред държавните, обществените и други органи и институции в Република България с активната си позиция при решаване на конкретни проблеми на бранша, да защитава интересите на своите членове в нелеките условия на нелоялна конкуренция.

Асоциацията е дългогодишен активен член на БТПП и е упълномощила Палатата да я представлява в тристранния диалог на национално ниво. В сдружението членуват голяма част от иновативната и динамична безалкохолна индустрия, фирми производители на напитки, доставчици на опаковки, суровини, материали, машини и съоръжения.

БТПП ще продължи да настоява за приемане на Закон за браншовите организации, който да даде възможност на бизнеса за саморегулация и ще подкрепя Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България в дейността й за развитие на бранша.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подписа споразумение за сътрудничество с Азербайджанската фондация за насърчаване на износа и инвестициите
Подписването се състоя в рамките на посещението на министър-председателя в Баку Още
БТПП участва в обсъждане на приоритетите на Националната програма за развитие „България – 2020”
Палатата изразява удовлетвореност, че основната част от представените предложения са отразени в досегашната фаза на подготовка на проекта Още
Почетен диплом на БТПП за Милчо Бошев, председател на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки
Асоциацията е дългогодишен активен член на Палатата Още
БТПП отбеляза Международния ден за почитане паметта на загиналите при трудови злополуки
Състоя се церемония пред паметника на загиналите при трудови злополуки Още
Успешно се развива проектът „Приложение на ЦЕФТА за интернационализация на икономиката на ЮИЕ”
БТПП е координатор по проекта за България Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
БАИС връчи отличия за заслуги и принос към дейността й
Сред основните цели на сдружението е да се превърне в един от главните фактори в процеса на енергийно обновяване на сградния фонд в страната Още
ИКОНОМИКА
НСИ: Подобряване на стопанската конюнктура в страната през април
Отчита се известен оптимизъм в промишлеността и строителството Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Проектобюджет за 2013 г. на Европейския съюз
Инвестиране в икономическия растеж и работните места Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство