Брой 83 (88), 27-04-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА

НСИ: Подобряване на стопанската конюнктура в страната през април

От НСИ отчитат известно подобряване на стопанската конюнктура в страната през април. Общият оказател на бизнес климата се повишава с 3.2 пункта в сравнение с предходния месец в резултат на по-благоприятните мнения на стопанските ръководители от всички наблюдавани отрасли - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги.

Промишленост: Съставният показател "бизнес климат в промишлеността” нараства с 1.8 пункта в сравнение с нивото си от март. Този факт се дължи на известно изместване на оценките на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията от "задоволително” към "добро”. В момента производствена активност продължава да се оценява като намалена, а в очакванията за бизнес състоянието и дейността в отрасъла през следващите месеци се наблюдава известен оптимизъм, който обаче е по-умерен в сравнение с предходната анкета.

Средното натоварване на мощностите през април е с 2 пункта под нивото от януари и достига 69.9%. Предприятията съобщават за излишък от мощности с оглед на очакваното търсене през следващите месеци, но този излишък е намалял през последните три месеца.

Основните фактори, затрудняващи дейността в отрасъла, продължават да са несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната, посочени съответно от 53.6 и 44.4% от промишлените предприятия.  

По отношение на продажните цени мениджърите не очакват увеличение през следващите три месеца.

Строителство:  През април съставният показател "бизнес климат в строителството” се повишава с 8.7 пункта, което се дължи на по-благоприятните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Анкетата отчита подобрение и по отношение на строителната активност (свиването на дейността се забавя). Oчакванията за следващите три месеца остават оптимистични, макар и леко по-резервирани в сравнение с март.

Настоящата осигуреност на производството с поръчки е малко по-добра отколкото през миналия месец. Производственият график е осигурен с договори за по-голям период от време в сравнение с три месеца по-рано - 6 месеца при 5.1 за януари. Същевременно и очакванията на мениджърите относно новите поръчки през следващите шест месеца се подобряват.

Несигурната икономическа среда, финансовите проблеми и недостатъчното търсене остават основни пречки за развитието на бизнеса в отрасълa.

Строителните предприемачи не очакват покачване на продажните цени през следващите три месеца.

Търговия на дребно: Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно” през април нараства с 2.3 пункта в сравнение с предходния месец поради подобрените  оценки за настоящото бизнес състояние на предприятията. Относно продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца очакванията на търговците са по-резервирани.

Основните фактори, затрудняващи дейността в отрасъла, продължават да са несигурната икономическа среда, недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша. През април  първите два фактора засилват отрицателното си въздействие върху бизнеса за сметка на третия, чиято тежест през последния месец намалява.

По отношение на цените в търговията на дребно очакванията са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Услуги: През април съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите” се покачва с 1.5 пункта в сравнение с март поради изместване на очакванията на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца от влошаване към подобряване или запазване на същото. Подобряват се и мненията им за настоящото и очакваното търсене на услуги.

Несигурната икономическа среда е най-сериозният фактор, затрудняващ дейността на предприятията, следван от конкуренцията в бранша, като през последния месец се отчита засилване на негативното им  въздействие.

Относно продажните цени единствено в сектора на услугите анкетата регистрира известни очаквания за увеличение през следващите три месеца.

Повече информация на http://www.nsi.bg/eventbg.php?n=1331

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подписа споразумение за сътрудничество с Азербайджанската фондация за насърчаване на износа и инвестициите
Подписването се състоя в рамките на посещението на министър-председателя в Баку Още
БТПП участва в обсъждане на приоритетите на Националната програма за развитие „България – 2020”
Палатата изразява удовлетвореност, че основната част от представените предложения са отразени в досегашната фаза на подготовка на проекта Още
Почетен диплом на БТПП за Милчо Бошев, председател на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки
Асоциацията е дългогодишен активен член на Палатата Още
БТПП отбеляза Международния ден за почитане паметта на загиналите при трудови злополуки
Състоя се церемония пред паметника на загиналите при трудови злополуки Още
Успешно се развива проектът „Приложение на ЦЕФТА за интернационализация на икономиката на ЮИЕ”
БТПП е координатор по проекта за България Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
БАИС връчи отличия за заслуги и принос към дейността й
Сред основните цели на сдружението е да се превърне в един от главните фактори в процеса на енергийно обновяване на сградния фонд в страната Още
ИКОНОМИКА
НСИ: Подобряване на стопанската конюнктура в страната през април
Отчита се известен оптимизъм в промишлеността и строителството Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Проектобюджет за 2013 г. на Европейския съюз
Инвестиране в икономическия растеж и работните места Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство