Брой 69 (326), 08-04-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ

Резултати от серията срещи на НСНИ с медии, разпространяващи информация за недвижими имоти


Срещите имаха за цел да се постави ясно въпроса за ограничаване присъствието на нелигитимни брокери в различните медийни платформи, както и да се редуцират нелоялните практики при работата с имотна информация в тях.

Предмет на срещите бяха проблемите, които членовете на Националното сдружение „Недвижими имоти” (НСНИ) срещат, с некоректните практики при разпространяването на информацията за недвижими имоти в тези платформи, което създава напрежение в работата на компаниите, руши имиджа на бранша и генерира чувството за некоректност и несигурност в крайните клиенти. Наличието на лоши практики при разпространяването и боравенето с информация за имоти води до създаването на възможност за кражбата на оферти и снимков материал, публикуването на нереални оферти и други случаи, от които страдат, както бизнесът, така и доверието на потребителите.

Представителите на медиите последователно бяха запознати с конкретни казуси в техните медийни платформи, както и с целите на Работната група към НСНИ за ограничаване на некоректните практики и нелигитимните брокери на пазара на НИ. Обсъдени бяха възможностите за съвместни действия и инициативи, които да подобрят максимално условията и средата за бизнес в imot.bg, imoti.net и homes.bg
По време на срещите стана ясно, че от страна на всички медийните групи е налице категорична нагласа и конкретни стъпки за елиминиране на бъдещи подобни рискове. Изявено бе желание и готовност за партньорство и сътрудничество с НСНИ по поставените проблеми.

Представителите на медийните групи получиха съответно и официални писма с конкретните предложения на НСНИ за ограничаване на некоректните практики и нелигитимните брокери на пазара на недвижими имоти. По всички точки с взаимен интерес, в последващи срещи, ще бъдат обсъдени конкретни съвместни действия.

Процедурни и технологични изисквания и подобрения в работата на имотните сайтове водят до намаление на броя на некоректните и нелигитимни пазарни практики.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Започна Деветата европейска регионална среща на МОТ в Осло
Представители на правителствата, работодателите и синдикатите от 51 страни ще формират общи позиции за социална защита, социален диалог и приложение на трудовото законодателство Още
БТПП и Патентното ведомство ще си партнират за повишаване знанията на бизнеса
Обсъдена е възможността за съвместно организиране на семинари по теми, свързани със защита на индустриалната собственост Още
Покана за участие в семинар „Свободно движение и техническа конкурентоспособност на промишлени продукти в Единния европейски пазар”
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Резултати от серията срещи на НСНИ с медии, разпространяващи информация за недвижими имоти
На срещите се постави ясно въпросът за ограничаване присъствието на нелигитимни брокери в различните медийни платформи Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Постигнато е съгласие за разсекретяване на всички договори в енергетиката
Работна група ще предложи вариант за предаване на данни за текущото производство в реално време Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Неравенството в България – динамика, сравнителен анализ и причини
Изследване на Института за пазарна икономика Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия приканва промишлеността да разпространява добри практики за климата
Представители на промишлеността и публичния сектор посещават водещи енергийно ефективни предприятия в Дания Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
СЪОБЩЕНИЯ
Каталог на панаирите и изложбите в Босна и Херцеговина - 2013 година