Брой 69 (326), 08-04-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП и Патентното ведомство ще си партнират за повишаване знанията на бизнеса


На 5 април се проведе среща в Патентно ведомство между председателя на институцията проф. Камен Веселинов и главния секретар на БТПП Васил Тодоров. На срещата присъства и заместник-председателят на ведомството Зорка Милева.

Бяха обсъдени въпроси относно възможността да бъдат организирани съвмести семинари по теми, свързани със защита на индустриалната собственост, както и  сътрудничество в областта на обмена на информация. Отбелязана бе необходимостта от популяризиране сред малките и средните предприятия на системата за закрила на марката и дизайна на Европейския съюз и по-конкретно тяхното представяне като обекти с висок икономически потенциал.

Главният секретар на БТПП детайлно представи информационните канали на Палатата, чрез които информация от Патентно ведомство, касаеща бизнеса, може да бъде разпространявана до фирмите.

Разисквана бе  и необходимостта от представяне на чуждестранните инвеститори на структурирана информация за правилата за защита на индустриалната собственост в случаите на трансфер на технологии на българския пазар.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Започна Деветата европейска регионална среща на МОТ в Осло
Представители на правителствата, работодателите и синдикатите от 51 страни ще формират общи позиции за социална защита, социален диалог и приложение на трудовото законодателство Още
БТПП и Патентното ведомство ще си партнират за повишаване знанията на бизнеса
Обсъдена е възможността за съвместно организиране на семинари по теми, свързани със защита на индустриалната собственост Още
Покана за участие в семинар „Свободно движение и техническа конкурентоспособност на промишлени продукти в Единния европейски пазар”
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Резултати от серията срещи на НСНИ с медии, разпространяващи информация за недвижими имоти
На срещите се постави ясно въпросът за ограничаване присъствието на нелигитимни брокери в различните медийни платформи Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Постигнато е съгласие за разсекретяване на всички договори в енергетиката
Работна група ще предложи вариант за предаване на данни за текущото производство в реално време Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Неравенството в България – динамика, сравнителен анализ и причини
Изследване на Института за пазарна икономика Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия приканва промишлеността да разпространява добри практики за климата
Представители на промишлеността и публичния сектор посещават водещи енергийно ефективни предприятия в Дания Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
СЪОБЩЕНИЯ
Каталог на панаирите и изложбите в Босна и Херцеговина - 2013 година