Брой 69 (326), 08-04-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица

 

Наименование

Дейност

Търговски представителства на чуждестранни лица

МАСС МО (MASS MO)
Руска федерация

Производство и търговия на едро и дребно, консултантски и рекламни услуги, посредническа дейност

РОЯЛ АКАДЕМИ: ДЪ САУНД ЪВ МЮЗИК, ИНК. (ROYAL ACADEMY: THE SOUND OF MUSIC)
САЩ

Импресарска дейност

САЙГЪЛЪ ПРОЖЕ ГЕЛИШТИРМЕ, ДАНЪШМАНЛЪК, САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ (SAYGILI PROJE GELISTIRME, DANISMANLIK, SANAYI VE TICARET LTD STI)
Република Турция

Разработване на проекти в различни области в страната и чужбина; производство, покупко-продажба; маркетинг и търговия; внос и износ на всякакъв вид моторни и безмоторни превозни средства

СКИП (SKIP)
Руска федерация

Секретарски, редакторски и преводачески услуги

ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ КОРОТРОН (TRADE COMPANY KOROTRON)
Руска федерация

Търговия на едро с: офис-машини и оборудване; радио и телевизионна апаратура, техн. носители на информация; парфюмерийни и козметични стоки

АВТОДЕТИ ООД (AVTODETI LTD.)
Руска федерация

Търговия с автомобилни компоненти

ДЖЕК И ВУДДИ ООД (JECK&WOODDY LLC)
Руска федерация

Предоставяне на услуги в областта на животновъдството

ДИМИТАР (DIMITAR)
Руска федерация

Консултиране на бизнес и управление на предприятие; консултиране по въпроси за финансово посредничество; образование за възрастни и друг вид образование

ДОУ-ЛОДЖИК(DOY-LOGIC)
Руска федерация

Счетоводно и правно обслужване, одит, консултации, търговия на едро с хранителни и нехранителин стоки

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ООД (INFORMAZIONNO-TECHNOLOGICHNA LABORATORIA LTD.)
Украйна

Информационно обслужване

КОЛЕСНИЦА КРИТНИЦА (KOLESNITSA KRITNITSA)
Казахстан

Строителството на граждански обекти, хидротехнически съоръжения, промишлено и транспортно строителство; услуги в областта на архитектурата, инженерни проучвания и консутации в тези области, геоложки и сеизмологични проучвания, както и хидроинженерни решения

КОНСТАНТА-ТУР (KONSTANTA-TOUR)
Руска федерация

Туристически услуги

МОТОР (MOTOR)
Руска федерация

Търговия на едро с нехранителни потребителски стоки

ПИРИН (PIRIN)
Руска федерация

Организация на отдих и развлечения; предоставяне на туристически информационни услуги; проучване конюнктурата на пазара

ПРОЕКТ ОТДЕЛКА ООД (PROJECT FINISHING COMPANY LIMITED)
Строителство на сгради

Руска федерация

САРДОНИКС (SARDONIX)
Чешка република

Отдаване под наем на недвижимо имущество, жилища и нежилищни пространства

СТРОЙКОМПЛЕКС ООД (STROYCOMPLEX LTD.)
Руска федерация

Търговия на едро с дървени материали, строителни материали и санитарно-техническо оборудване, търговия на едро с неселскостопански междинни продукти, с отпадъци и скрап, друг вид търговия на едро

ТДА ООД (TDA LTD.)
Руска федерация

Консултантски услуги в областта на недвижимите имоти, транспортни услуги

УНИШИП СЕРВИС (UNISHIP SERVIS)
Украйна

Морски товарен транспорт

ФОРСАД ТЕХНО МОНТАЖ СТРОЙ СЕРВИС (FORSAD TECHNO MONTAJ STROY SERVIS)
Руска федерация

Строително-монтажни дейности, електромонтажни работи; търговия; услуги, свързани с монтаж, ремонт и техническа поддръжка на инженерно оборудване на сгради и инсталации

Допълнителна информация – както за новорегистрираните, така и за всички търговски представителства, може да намерите на интернет сайта на Палатата www.bcci.bg

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Започна Деветата европейска регионална среща на МОТ в Осло
Представители на правителствата, работодателите и синдикатите от 51 страни ще формират общи позиции за социална защита, социален диалог и приложение на трудовото законодателство Още
БТПП и Патентното ведомство ще си партнират за повишаване знанията на бизнеса
Обсъдена е възможността за съвместно организиране на семинари по теми, свързани със защита на индустриалната собственост Още
Покана за участие в семинар „Свободно движение и техническа конкурентоспособност на промишлени продукти в Единния европейски пазар”
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Резултати от серията срещи на НСНИ с медии, разпространяващи информация за недвижими имоти
На срещите се постави ясно въпросът за ограничаване присъствието на нелигитимни брокери в различните медийни платформи Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Постигнато е съгласие за разсекретяване на всички договори в енергетиката
Работна група ще предложи вариант за предаване на данни за текущото производство в реално време Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Неравенството в България – динамика, сравнителен анализ и причини
Изследване на Института за пазарна икономика Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия приканва промишлеността да разпространява добри практики за климата
Представители на промишлеността и публичния сектор посещават водещи енергийно ефективни предприятия в Дания Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
СЪОБЩЕНИЯ
Каталог на панаирите и изложбите в Босна и Херцеговина - 2013 година