Брой 69 (326), 08-04-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Покана за участие в семинар „Свободно движение и техническа конкурентоспособност на промишлени продукти в Единния европейски пазар”


БТПП и Център за професионално обучение, преводи, консултации и фирмено обслужване организират Семинар за малки и средни предприятия на тема: „Свободно движение и техническа конкурентноспособност на промишлени продукти в Единния европейски пазар /ЕЕП/”. Събитието ще се проведе на  17 април 2013 г., в сградата на БТПП - София, ул. Искър 9, зала Б от 9.30 ч. Лектор: проф. д-р т. н. Бранимир Сандалски - преподавател в Техническия университет - София.

Целта на семинара е да предаде нужните знания за:

  • Пазарните изисквания, правила и документи на ЕЕП за свободно движение на регулираните продукти
  • Систематизация на продуктовите директиви и стандартите в регулираната хармонизирана  зона на  ЕЕП
  • Основните фактори на техническата конкурентоспособност на регулираните и нерегулираните продукти
  • Оценяване (акредитация на органи, изпитване, контрол и сертификация) и доказване на техническата конкурентоспособност на продуктите и на 5-те типа стандартизирани системи за управление
  • Оценяване (нотификация на органи и прилагане на модулни процедури) за получаване на правото за свободно движение на регулираните продукти в  ЕЕП.

Такса правоучастие: 80 лв. (без ДДС). Отстъпки:

  • 10% за участие на повече от един представител на фирма
  • 10% за регистрация и заплащане на таксата преди 10 април 2013 г.

На всеки участник в семинара ще се предоставят следните материали, включени в цената:

  1. Книга: “Свободно движение и техническа конкурентоспособност на продуктите в ЕС”, автори: Бр. Сандалски, М. Сандалски, М. Вичева, Ив. Буров, Р. Петрова
  2. Учебно пособие: “Синтезирани лекции”, автор проф. д-р т. н. Бранимир Сандалски

Участниците в семинара ще получат Удостоверение.

Контекст

Анализ, проведен от Българската търговско-промишлена палата, показва, че една от съществените причини за ниския търговски успех на промишлените стоки на българските малки и средни предприятия е, че те в общия случай не отговарят на изискванията засвободно движение” в Единния европейски пазар /ЕЕП/ и затехническа конкурентоспособност” на пазарите на ЕЕП и на Световната търговска организация /СТО/.

Фирмите, желаещи да участват в семинара, следва да попълнят приложената регистрационна карта и да я изпратят на тел./факс: 02/981 66 26 или E-mail: bcci.centre@bcci.bg не по-късно от 12 април 2013 г.

За допълнителна информация: тел./факс: 02/981 66 26, тел.: 02/989 72 40 или E-mail: bcci.centre@bcci.bg.

Програма

Регистрационна карта

НОВИНИ ОТ БТПП
Започна Деветата европейска регионална среща на МОТ в Осло
Представители на правителствата, работодателите и синдикатите от 51 страни ще формират общи позиции за социална защита, социален диалог и приложение на трудовото законодателство Още
БТПП и Патентното ведомство ще си партнират за повишаване знанията на бизнеса
Обсъдена е възможността за съвместно организиране на семинари по теми, свързани със защита на индустриалната собственост Още
Покана за участие в семинар „Свободно движение и техническа конкурентоспособност на промишлени продукти в Единния европейски пазар”
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Резултати от серията срещи на НСНИ с медии, разпространяващи информация за недвижими имоти
На срещите се постави ясно въпросът за ограничаване присъствието на нелигитимни брокери в различните медийни платформи Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Постигнато е съгласие за разсекретяване на всички договори в енергетиката
Работна група ще предложи вариант за предаване на данни за текущото производство в реално време Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Неравенството в България – динамика, сравнителен анализ и причини
Изследване на Института за пазарна икономика Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия приканва промишлеността да разпространява добри практики за климата
Представители на промишлеността и публичния сектор посещават водещи енергийно ефективни предприятия в Дания Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
СЪОБЩЕНИЯ
Каталог на панаирите и изложбите в Босна и Херцеговина - 2013 година