Брой 69 (326), 08-04-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Постигнато е съгласие за разсекретяване на всички договори в енергетиката


Да бъдат разсекретени всички договори в енергетиката – както на държавните, така и на частните компании. Около това становище се обединиха участниците в новосформирания обществен съвет по енергетика към министъра на икономиката, енергетиката и туризма, който проведе първото си заседание в петък. "Очакваме в близките дни по това намерение да се произнесат юристите на една-две компании, за да пристъпим към нейното изпълнение", коментира министърът на икономиката, енергетиката и туризма Асен Василев. Той изрази задоволство от конструктивния дух на дискусията.

Общественият съвет по енергетика е консултативно звено към министъра на икономиката, енергетиката и туризма за формиране на позиции, становища и приемане на инициативи за решаване на най-острите проблеми в сектора. В него влизат представители на енергийни компании, неправителствения сектор, ДКЕВР, МИЕТ, научните среди, синдикатите, гражданското общество и други.

По време на първото си заседание съветът реши да бъде създадена работна група между представителите на ВЕИ сектора, ЕСО и електроразпределителните дружества, която да предложи вариант за предаване на данни за текущото производство в реално време. "Това ще даде възможност за по-добро управление на системата и ще минимизира рисковете", коментира министър Василев.

Според друго решение на съвета предстои да бъде направен юридически анализ за това дали членовете на ръководствата на държавните дружества в енергетиката заемат правомерно своите постове. Според резултатите от този анализ ще бъдат предприети и последващи кадрови решения, стана ясно от думите на министър Василев по време на заседанието.

Следващото заседание на обществения съвет ще се проведе на 12 април.

Презентация за актуалното състояние на електроенергийния сектор в България, представена по време на първото заседание на Обществения съвет по енергетика

НОВИНИ ОТ БТПП
Започна Деветата европейска регионална среща на МОТ в Осло
Представители на правителствата, работодателите и синдикатите от 51 страни ще формират общи позиции за социална защита, социален диалог и приложение на трудовото законодателство Още
БТПП и Патентното ведомство ще си партнират за повишаване знанията на бизнеса
Обсъдена е възможността за съвместно организиране на семинари по теми, свързани със защита на индустриалната собственост Още
Покана за участие в семинар „Свободно движение и техническа конкурентоспособност на промишлени продукти в Единния европейски пазар”
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Резултати от серията срещи на НСНИ с медии, разпространяващи информация за недвижими имоти
На срещите се постави ясно въпросът за ограничаване присъствието на нелигитимни брокери в различните медийни платформи Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Постигнато е съгласие за разсекретяване на всички договори в енергетиката
Работна група ще предложи вариант за предаване на данни за текущото производство в реално време Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Неравенството в България – динамика, сравнителен анализ и причини
Изследване на Института за пазарна икономика Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия приканва промишлеността да разпространява добри практики за климата
Представители на промишлеността и публичния сектор посещават водещи енергийно ефективни предприятия в Дания Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
СЪОБЩЕНИЯ
Каталог на панаирите и изложбите в Босна и Херцеговина - 2013 година