Назад

Конференция в Ямбол на тема „Защита на личните данни и малките и средни предприятия - предизвикателста и възможности“
На 14 октомври Ямболската търговско-промишлена палата проведе конференция „Защита на личните данни и малките и средни предприятия - предизвикателста и възможности“ по проект „Mindthedata - създаване на култура за защита на личните данни“.

Съфинансираният от ЕС проект „mindtheDATA - Създаване на култура за защита на данните сред МСП“ в рамките на програмата на Европейската комисия Еразъм+ (с продължителност: ноември 2019 - октомври 2021), съчетава експертния опит на пет държави от ЕС чрез 7 организации в България, Гърция, Испания, Полша и Кипър, което означава висококачествен подход и взаимодействие, както и обучителни интервенции за МСП, извлечени от различни контексти както на национално, така и на вътрешнофирмено, организационно ниво. Проектът има за цел да популяризира идеята МСП да действат по начин, по който могат по-добре да се съобразят с Общия регламент за защита на личните данните (ОРЗД), разглеждайки това като възможност за насочване на бизнеса им към развитието на иновации и диференциация, вместо към това дали могат да се освободят от това задължение.

В събитието взеха участие представители на фирми, бизнес консултанти, обучители по бизнес и предприемачеството, консултанти/професионалисти по човешки ресурси, собственици на фирми.

Екипът на ЯТПП детайлно представи платформата за обучение mindthedata, създаддена по проекта. Целта на обучителната платформа е да предостави на бизнес консултантите подробни и добре документирани познания за различните аспекти на ОРЗД , които от своя страна, те могат директно да използват, при подкрепата, която те предоставят на МСП, за да станат те съвместими с ОРЗД, и по-важното, да разберат ползите от създаването на  култура за защита на личните данни във фирмата! Учебният материал е представен в 3 модула, които са достъпни на английски, български, гръцки, полски и испански език. Модулите включват както теоретично, така и практическо, приложимо съдържание.

Събитието даде възможност на консултанти и представители на фирми да дискутират и обсъдят състоянието на МСП в България по въпроси, свързани със защитата на данните, в съчетание със съществуващата организационна структура и култура.

Платформата за обучение на бизнес консултанти и МСП – mindthedata.

Можете да се регистрирате безплатно тук.

Прочетете повече за проект Mindthedata в нашия уебсайт

Последвайте ни във Фейсбук

Свържете се с нас тук

Събитието представи пред заинтересованата общественост, основната цел на проекта, новосъздадените обучителни материали по проекта, разпространи актуална информация за ОРЗД в България и на Европейско ниво, разгледа предизвикателствата, пред които са изправени европейските МСП и как бизнес консултантите могат да бъдат активни фасилитатори за постигането на тази цел в процеса им на сътрудничество с МСП в техните стандартни подпомагащи дейности.