Назад

Баркод технологиите в полза на пациентите във времето след COVID


Докато светът все още се бори с пандемията, e необходимо да се замислим за системите, с които разполагаме за гарантиране на безопасността на служещите в сектор здравеопазване и на тези, които получават здравни грижи.

Безопасността на лекарствата е настоящото глобално предизвикателство, стоящо пред Световната здравна организация (СЗО). За да се осигурят по-безопасни процеси, е възможно да се въведат технологии като CPOE (Computerized provider order entry) – системи за оптимизиране на поръчките и роботи за подобряване на дозирането, включващи използването на технологии като сканиране на баркод.

Увеличават се регулаторните изисквания за маркирането на продуктите с баркод, което предполага, че вбъдеще много медицински продукти ще имат баркод идентификация.

Чрез универсална идентификация на местата, където се намира даден продукт по пътя към крайния потребител и идентификацията на самия продукт може да се проследи доставката. Така например, при ваксините срещу COVID-19, GPS позволява идентифициране на мястото, където е ваксината в процеса на нейното разпространение, а баркодът осигурява идентификацията и проследимостта на отделните флакони или дори дози. При необходимост, особено в случаите на странични ефекти, съответната партида може да бъде проследена и евентуално изтеглена, с което се осигурава безопасност за пациентите.

В клинични условия със сложни процеси, в които се предприемат инвазивни процедури, използването на баркодове повишава безопасността на тези процеси - от прилагането на лекарства до използването на медицински изделия и инструменти. В зони с висок риск, като спешното и интензивното отделение, добавянето на баркод технология може да подобри отчетността, контрола на доставките и да повиши качеството на грижите към пациента.

Световната здравна организация наскоро публикува документ за важността на проследимостта, независимо дали става въпрос за лекарства или медицински изделия. Смята се, че 10% от всички лекарства в страните с по-нисък среден доход (LMIC) са фалшиви. Въвеждането на ваксината срещу COVID-19 е добър пример за това, как трябва да се прилага технология, за да се гарантира надеждността на процеса, от производството през разпространението до прилагането на ваксината върху хората. Идентификацията и маркирането с баркод може да осигурят на обществеността увереност в безопасността на ваксините и да гарантират надеждността на процеса. Въпреки, че първите партиди ваксини срещу COVID изобщо не се проследяваха, сега в Европа те са проследими в съответствие с Европейската Директивата за фалшивите лекарства.  Идентифицирането с баркод ще ограничи използването на фалшиви ваксини.

За да бъде успешна политиката на СЗО относно проследимостта в здравеопазването, е необходимо да се промени начина, по който се управляват неговите процеси. Това е много важно, когато веригите на доставки са нарушени поради природни предизвикателства като пандемия, война или природни бедствия, при които надеждното възстановяване на доставките е от съществено значение.

Маркирането с баркод не е единственият отговор на предизвикателството за контрола на доставките и безопасността на пациентите. Това обаче е инструмент, който в рамките на културата на безопасност може да помогне за повишаване на клиничното доверие и доверието на пациентите в системата. Заедно с проактивното управление на риска и изграждането на устойчивост, това може да помогне за изграждането на по-безопасна и ефективна здравна система.

За да се запознаете с възможностите за идентификация с баркод на международните стандарти GS1, може да посетите уеб страница www.gs1bg.org или да се обадите на тел.02/811 7 433; 604

 

Източник: Oxford Academic, Peter Lachman/ Els van der Wilden