Назад

Икономическият и социален съвет организира младежки форум #БъдиЕвропа на 22 октомври 2021 г.


Икономическият и социален съвет на Република България организира Младежки форум под наслов #БъдиЕвропа, посветен на популяризирането на Конференцията за бъдещето на Европа сред младите хора на България, на 22 октомври 2021 г. . от 13.30 часа в София.

Специален гост на форума ще бъде европейският комисар по иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта, Мария Габриел. Освен членове на Икономическия и социален съвет в обсъжданите теми  ще участват и ученици и студенти, младежки организации и сдружения, млади учени и предприемачи.

С провеждането на това събитие, Съветът се включва активно в започналия в цяла Европа открит, приобщаващ и прозрачен дебат с гражданите по ключови приоритети и предизвикателства, формиращи общото бъдеще на Съюза. Акцентите на младежкия форум са свързани с дигитализацията и професиите на бъдещето след Ковид-19, дезинформацията и медийната грамотност, иновациите и предприемачеството, както и с оформянето на градивни предложения и препоръки за бъдещото развитие на ЕС.

Ковид-19 промени образованието и пазара на труда, създаде нова реалност в социалните мрежи, ускори дигитализацията. Икономическият и социален съвет се обръща към младите хора, за да дискутира заедно с тях предизвикателствата пред сегашните ученици и студенти, които поставят начало на кариерата си. Конференцията за бъдещето на Европа е съвместна инициатива на Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия, действащи като равностойни партньори заедно с държавите-членки на Европейския съюз. Целта ѝ е европейските граждани да имат водеща и активна роля в определянето на приоритетите на ЕС.

Обобщените резултати от дискусиите ще бъдат публикувани и на многоезичната цифрова платформа на Конференцията. На базата на всички подобни инициативи до пролетта на 2022 г., по време на Френското председателство на Съвета на ЕС ще се представи анализ и заключения относно бъдещото развитие на Европейския Съюз.

Събитието ще се проведе в хибридна форма – присъствено и онлайн.

Регистрация може да се направи на email: conference@esc.bg с посочване на имена, длъжност, организация и имейл за контакт.
Програма може да се изтегли тук