Назад

Общо събрание на Българо-румънската търговско-промишлена палатаНа 23 септември се проведе в хибриден формат годишното Общо събрание на членовете на Българо-румънската търговско-промишлена палата (БРТПП). Официални гости на събитието бяха румънският посланик в София Н.Пр. Бръндуша Предеску, председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов, Ивайло Маринов – ръководител СТИВ в Букурещ и представители на български и румънски компании – членове на Смесената палата.

В началото на събитието румънският посланик се обърна към участниците с кратко приветствие, в което подчерта сложната пандемична обстановка, в която са принудени да работят  всички фирми и предприемачи от двете съседни страни. Бе дадена висока оценка на усилията и упоритата работа на БРТПП за тясното сътрудничество между местните и регионалните администрации по двата бряга на Дунав и за засилване на двустранното сътрудничество, особено в области като транспорт, туризъм, културен и образователен обмен..

Ивайло Маринов, ръководител на СТИВ в Букурещ, се включи онлайн в събитието, като благодари за активната й дейност в търговско-икономическото сътрудничество и за засиления инвестиционен процес между двете съседни страни.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов приветства участниците в общото събрание, като изтъкна ролята на Палатата чрез нейната информационна дейност, консултантски услуги и други  ефективни форми да помага на инициативите на БРТПП по отношение на преминаването на границите,  изграждане на повече мостове и пунктове, създаване възможности за предприемачите и подходящи условия за увеличаване на туристопотока между двете съседни страни. Бе потвърдена готовността на БТПП да работи и занапред с областните и местните власти за премахване на регионалните трудности и бариери пред бизнеса. С пожелание за активност и креативност в благородното състезание между България и Румъния да  се навакса изоставането спрямо останалите страни-членки на ЕС, така че и в двете страни да се развие кръгова икономика и се въведат повече иновации .

БРТПП е създадена преди 18 години и има към настоящия момент 77 пълноправни членове, като балансът между българските и румънските фирми-членове се подобрява с привличането на все по-големи и експортноориентирани фирми.