Назад

Разяснение на ЦУ на НАП относно регистриране и отчитане на вътреобщностни дистанционни продажби на стоки


В Рубрика "Въпроси и отговори" на интернeт страницата на НАП е публикувано разяснение  № 20-00-106 от 05.08.2021 г. на ЦУ на НАП относно регистриране и отчитане на вътреобщностни дистанционни продажби на стоки съгласно чл. 118 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.