Назад

Международната конференция EUROSHORING FOR FASHION: Произвеждай мода в Европа


Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) в партньорство с БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ТЕКСТИЛ ОБЛЕКЛО И КОЖИ /БАТОК/ оргатизира Международна конференция EUROSHORING FOR FASHION: Произвеждай мода в Европа. Събитието ще се проведе между 13 и 15.10.2021 г. в специално изградена семинарна зала в хотел “Новотел”, гр. София, бул. Цариградско шосе 115.

Очаква се участие на производители от сектора на текстил, облекло и кожи от Белгия, Нидерландия, Италия, Великобритания, Ирландия, Дания, САЩ и Австралия.

Фокус на конференцията ще бъде темата “Кръгова и зелена икономика в бранш текстил, облекло и кожи”, като ще представи възможностите за иновации и дигитализация на бранш текстил, облекло и кожи в България.

Програмата на конференцията включва подробна презентация на сектора в страната, лекции на тема кръгова икономика и дигитализация, B2B срещи и много други.

Условия за участие и необходими документи  ТУК

При интерес за участие в конференцията, следва най-късно до 28.09.2021 г. (вкл.), предприятието да подаде изискуемите документи.

За допълнителна информация може да се обръщате към:

Магдалена Маджурова, старши експерт в отдел „Международни изложби и конференции“, ИАНМСП, тел. 02/ 940 7970, e-mail: m.madzhurova@sme.government.bg.

Траян Трендафилов, главен експерт в отдел „Международни изложби и конференции“, ИАНМСП, тел. 02/ 940 7981, e-mail: t.trendafilov@sme.government.bg.