Назад

Повторна обява за продажба на компания от Босна и Херцеговина


Посолството на Босна и Херцеговина в София информира относно повторната обява за продажба на компанията  HIDROGRADNJA  d.d., в ликвидация, със седалище в Сараево.

Търси се стратегически партньор или купувач на горепосочената компания, който в рамките на развойното си планиране би могъл да открие интерес от придобиването й.

Устният публичен търг с явно наддаване за продажба на компанията е определен за 30.11.2022г. при начално обявена цена BGN 88.067.552,50.

Заинтересованите фирми и организации могат да се запознаят  по-подробно  Т У К