Назад

Възможности за партньорство между БТПП и БАЕЗ в помощ на МСПЦветан Симеонов, председател на БТПП, се среща с изпълнителните директори на Българската агенция за експортно застраховане - Гълъбин Гълъбов и Веселин Рашин. В срещата взе участие и Владимир Томов, председател на Съвета по  инвестиции при БТПП.

Основната цел на срещата бе обсъждане на начини на взаимодействие между организациите в помощ на МСП. Ръководителите на БАЕЗ представиха част от застрахователните дейности, които агенцията предлага -  гаранции за договори при износ на български компании към ЕС, подпомагане финансирането на фирмите от банките с предоставяне на обезпечение, застраховка "МСП финансови партньори", застраховка на микро и малки предприятия за осигуряване на оптимално застрахователно покритие на търговските вземания, застраховка на търговски риск, застраховка гаранции, както и застраховки за финансови институции.

Цветан Симеонов представи мрежата от търговски палати в страната и подчерта, че тя може да бъде полезна при промотиране на продуктите, които БАЕЗ предлага на фирмите. Бе договорено сътрудничество за осъществяване на съвместни събития с информационна цел, както и проучвания за нуждите на българските компании от застрахователни продукти, свързани с търговията и износа. Бяха обсъдени и следващи действия във връзка с присъединяването на БАЕЗ към Съвета по инвестиции.

Гостите информираха относно предстояща среща на тема "Програми за финансиране, застрахователни продукти и решения в подкрепа на МСП", която БАЕЗ организира на 24 ноември в София. Повече информация тук.